Νέος Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού & Πολιτισμού του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου εκλέχθηκε ο κ. Γρηγόρης Τάσιος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, διαδεχόμενος τον κ. Ιan Ηay, Επικεφαλής της TUI Group για την Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο, Μάλτα, Μέση Ανατολή, Λαπωνία και Ισλανδία.

 “Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον κλάδο της ξενοδοχίας, η εκλογή μου στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Τουρισμού & Πολιτισμού του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, ένα από τα πιο παλιά και δραστήρια Επιμελητήρια της χώρας μας.

Οι Γερμανοί ως πρώτη εθνικότητα σε αφίξεις στην Ελλάδα, είναι βασικός πυλώνας του εισερχόμενου τουρισμού και καθοριστική δύναμη για την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και για την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού από άκρη σε άκρη της χώρας μας. Ευχαριστώ θερμά τα μέλη της Επιτροπής για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου”, δήλωσε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Γρηγόρης Τάσιος. 

Ο κ. Τάσιος, συγκεντρώνοντας πολυετή εμπειρία στην τουριστική αγορά, όπως και πληθώρα διακρίσεων, θα επιδιώξει να προσφέρει προστιθέμενη αξία στην Επιτροπή, προετοιμάζοντας, από κοινού με τα Μέλη της, μια σειρά από δράσεις για την ανάδειξη και επικοινωνία των νέων επιχειρηματικών μοντέλων που εμφανίζονται στον κλάδο αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων, έχοντας ως απώτερο σκοπό τη διεύρυνση του διαύλου οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.

Σημειώνεται ότι το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο προχώρησε στη σύσταση της Επιτροπής Τουρισμού & Πολιτισμού με σκοπό να δώσει την ευκαιρία στα Μέλη του, να ανταλλάξουν απόψεις με επαγγελματίες από τον κλάδο και να μοιραστούν την τεχνογνωσία τους με κάθε ενδιαφερόμενο για την τουριστική αγορά.

tasios egkloges