Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Όπως και κατά τη διάρκεια του έτους 2020, έτσι και φέτος οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τηρούν με συνέπεια τα ιδιαίτερα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν προβλεφθεί για αυτές, αποτελώντας τους πλέον ασφαλείς υγειονομικά χώρους , αναφέρει η ΠΟΞ.

Όμως, αν και η τήρηση των υγειονομικών μέτρων είναι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων υποδειγματική, ενημερωνόμαστε από μέλη μας πως η διαχείριση περιπτώσεων πελατών που διαγιγνώσκονται θετικοί στον Covid-19 είναι ιδιαίτερα δυσχερής και πολύπλοκη- προβληματική.

Στη με αριθμό 6632 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1632), με την οποία τροποποιήθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, περιλαμβάνεται παράρτημα με τη διαδικασία διαχείρισης ύποπτου κρούσματος. Ωστόσο αφενός αυτή χρήζει περαιτέρω εξειδίκευσης σε επιμέρους θέματα, όπως η διαδικασία μεταφοράς του ασθενούς στο ξενοδοχείο καραντίνας και αφετέρου για την εφαρμογή της απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με την ΓΓΠΠ ή τον ΕΟΔΥ και η ομοίως άμεση χορήγηση του «παραπεμπτικού» μεταφοράς στο ξενοδοχείο καραντίνας κλπ, η οποία όμως στην πράξη είναι ιδιαίτερα δυσχερής αν όχι αδύνατη.

Ειδικότερα, όπως έχουμε πληροφορηθεί από μέλη μας που έχουν κληθεί να διαχειριστούν παρόμοια περιστατικά, η επικοινωνία με την ΓΓΠΠ και τον ΕΟΔΥ είναι ιδιαίτερα δυσχερής, αν όχι αδύνατη, υπάρχει αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ τους, οι οδηγίες που δίνονται δεν είναι σαφείς και συγκεκριμένες, ενώ η εντολή για μεταφορά του νοσούντος πελάτη σε ξενοδοχείο καραντίνας δίνεται μόνο μετά από μεγάλη πίεση.

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι οι νοσούντες πελάτες να μεταφέρονται στα κέντρα υγείας και τις δομές υγείας, να υφίστανται μια άνευ λόγου ταλαιπωρία και να δημιουργείται μια εικόνα που δεν μας τιμά και δεν μας αξίζει.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε:
➢ Να καταστεί ξεκάθαρο με ποια υπηρεσία θα πρέπει να επικοινωνεί ο ξενοδόχος σε περίπτωση
που πελάτης του διαγιγνώσκεται θετικός στον Covid-19 (ΓΓΠΠ ή ΕΟΔΥ;).
➢ Να υπάρχει μια τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας αποκλειστικά και μόνο για τους υγειονομικούς
υπευθύνους των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, μέσω της οποίας θα δίνονται οι απαραίτητες
οδηγίες – εγκρίσεις.
➢ Η εντολή μεταφοράς στο ξενοδοχείο καραντίνας (εφόσον το ξενοδοχείο δε διαθέτει δωμάτια
καραντίνας) να δίνεται άμεσα και

➢ Να αποτυπωθεί συγκεκριμένα η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από το σημείο της
διάγνωσης ενός πελάτη του ξενοδοχείου ως θετικού στον Covid-19 μέχρι και τη μεταφορά του
στο ξενοδοχείο καραντίνας.


Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.