Αύξηση της μέσης διάρκειας παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας κατά 21,8% (7,7 διανυκτερεύσεις) κατέγραψε για το 2020 η μελέτη ΙΝSETE με τίτλο «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Ανάλυση στοιχείων εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια 2020» η οποία επιχειρεί να χαρτογραφήσει τα χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού τη χρονιά που μας πέρασε.

Η μέγιστη διάρκεια παραμονής 13,2 διανυκτερεύσεις καταγράφηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρουσιάζοντας αύξηση +63,8%. Η ελάχιστη διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη το 2020, ήταν 3,9 διανυκτερεύσεις και σημειώθηκε στην Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταγράφοντας αύξηση +47,3%.
Το 78,6% των επισκέψεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Αττικής (19,6%), Νοτίου Αιγαίου (19%), Κεντρικής Μακεδονίας (15,4%), Κρήτης (14,9%) και Ιονίων Νήσων (9,7%).
Το 82,3% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (21,3%), Αττικής (19,5%), Κρήτης (16,4%), Κεντρικής Μακεδονίας (14,3%) και Ιονίων Νήσων(10,8%).
Το 86,7% των εισπράξεων πραγματοποιήθηκε στις εξής πέντε περιφέρειες: Νοτίου Αιγαίου (29,2%), Κρήτης (20,0%), Αττικής (17,7%), Ιονίων Νήσων (10,4%), και Κεντρικής Μακεδονίας (9,6%).

Παράλληλα, το 2020, η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια αυξήθηκε στην πλειονότητα των Περιφερειών λόγω της αύξησης της μέσης διάρκειας παραμονής παρά τη μείωση της δαπάνης ανά διανυκτέρευση.

Ειδικότερα: Η δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2020 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 520 € παρουσιάζοντας αύξηση +7,8% σε σχέση με το 2019 (482 €).
Η υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη το 2020 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 799 € παρουσιάζοντας αύξηση +6,5%. Η χαμηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μόλις 152 €, παρουσιάζοντας αύξηση +32,2%.
Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2020 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 67 € παρουσιάζοντας μείωση -11,5% σε σχέση με το 2019 (76 €).
Η υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση το 2020 καταγράφηκε στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου με 92 € παρουσιάζοντας μείωση -5,3%. Αντίθετα, η χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 39 €, παρουσιάζοντας μείωση -10,3%.

Το 2020 στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 8.288 χιλ. επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζοντας μείωση -77,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Στην πρώτη θέση με βάση τον αριθμό επισκέψεων διατηρήθηκε η Γερμανία, στη δεύτερη θέση ανέβηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στην τρίτη θέση υποχώρησε Βουλγαρία.
Οι διανυκτερεύσεις διαμορφώθηκαν στις 64.053 χιλ., παρουσιάζοντας μείωση -72,4%, και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 4,3 εκατ. €, παρουσιάζοντας μείωση -75,6%. Στις τρεις πρώτες θέσεις κατάταξης των χωρών με βάση τον αριθμό των διανυκτερεύσεων το 2020 βρέθηκαν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία. Στις τρεις πρώτες θέσεις με βάση τον αριθμό των εισπράξεων βρέθηκαν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.
Ο κάθε επισκέπτης της Ελλάδας (που αντιστοιχεί σε μια άφιξη) κατά μέσο όρο επισκέφτηκε 1,12 Περιφέρειες το 2020. Ο αντίστοιχος μέσος όρος το 2019, ανερχόταν σε 1,17.