H Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. αναλαμβάνει δράση κατά της κλιματικής αλλαγής με την εκπόνηση μακροπρόθεσμης στρατηγικής με στόχο την επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου άνθρακα.

Η εταιρεία δεσμεύεται να αντισταθμίσει τρία εκατομμύρια μετρικούς τόνους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσα στα επόμενα τρία χρόνια ώστε να καλύψει τα κενά στην προσπάθεια περιορισμού του διοξειδίου του άνθρακα.

Η Στρατηγική Δράσης για το Κλίμα με στόχο μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εστιάζει στη μείωση της έντασης των εκπομπών, στην επένδυση στην Τεχνολογία και στην εφαρμογή προγράμματος αντιστάθμισης διοξειδίου του άνθρακα.

Η Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH), η πρωτοπόρος εταιρεία κρουαζιέρας στην οποία ανήκουν η Norwegian Cruise Line, η Oceania Cruises και η Regent Seven Seas Cruises, ανακοίνωσε την εκπόνηση μακροπρόθεσμου Πλάνου Στρατηγικής Δράσης για το Κλίμα, με στόχο την επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου προγράμματος αειφορίας της εταιρείας, «Sail & Sustain», και στο πλαίσιο αυτό η Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. έχει ήδη υπογράψει την ιστορική δέσμευση της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) για μείωση του ποσοστού εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε ολόκληρο τον κλάδο έως το 2030 κατά 40% σε σύγκριση με το 2008.

«Έχουμε αναπτύξει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική με στόχο την επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω τριών πυλώνων δράσης, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της έντασης των εκπομπών, της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες και της εφαρμογής ενός προγράμματος αντιστάθμισης του διοξειδίου του άνθρακα.

Η δέσμευσή μας να αντισταθμίσουμε 3 εκατομμύρια μετρικούς τόνους δειοξειδίου του άνθρακα είναι ένα μετρήσιμο βήμα για τις βραχυπρόθεσμες μειώσεις εκπομπών, που μας επιτρέπει να αναλάβουμε δράση σήμερα και συμβάλλει στη γεφύρωση του χάσματος στις προσπάθειές μας για περιορισμό του διοξειδίου καθώς προετοιμαζόμαστε για ένα μέλλον με λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα», δήλωσε ο Frank Del Rio, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

«Το παγκόσμιο πρόγραμμα αειφορίας ‘Sail & Sustain’ επικεντρώνεται στη δέσμευσή μας να διαμορφώσουμε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον και η μακροπρόθεσμη Στρατηγική Δράσης για το Κλίμα ενισχύει αυτήν την δέσμευση και ευθυγραμμίζεται με το όραμα της Συμφωνίας του Παρισιού για την επίτευξη ενός κλιματικά ουδέτερου κόσμου», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Στρατηγική Δράσης για το Κλίμα

Οι τρεις πυλώνες της μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Δράσης για το Κλίμα περιλαμβάνουν:

1) Μείωση της έντασης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η εταιρεία αναζητά συνεχώς ευκαιρίες για να μειώσει το συνολικό της περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση καυσίμων και αυξάνοντας την ενεργειακή απόδοση. Οι συνεχείς επενδύσεις σε νέα συστήματα και τεχνολογίες έχουν οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης καυσίμων ανά ημέρα λειτουργίας της τάξης του 17% από το 2008 έως το 2019, για ολόκληρο τον στόλο των 28 πλοίων της εταιρείας. Επιπλέον, πέτυχε περίπου 14% μείωση των εκπομπών CO2 ανά ημέρα λειτουργίας στο σύνολο του στόλου της μεταξύ 2015 και 2019.

2) Επένδυση στην τεχνολογία και αναζήτηση εναλλακτικών καυσίμων. Η Norwegian Cruise Line Holdings Ltd συνεργάστηκε με την CLIA και άλλους ναυτιλιακούς οργανισμούς για να προτείνει τη δημιουργία ενός Συνεργατικού Ταμείου Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα της ναυτιλίας, αφιερωμένο στον απώτερο στόχο της εξάλειψης των εκπομπών CO2 από τη διεθνή ναυτιλία. Εάν το σχέδιο αυτό εγκριθεί, η χρηματοδότηση θα προέρχεται από ειδική εισφορά ανά τόνο καυσίμων πλοίων που αγοράζεται για κατανάλωση, και αναμένεται να ανέλθει σε 5 δισ. δολάρια για μια περίοδο 10 ετών. Αυτά τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης καυσίμων και τεχνολογιών προώθησης με μηδενικές και σχεδόν μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

3) Εφαρμογή Προγράμματος Αντιστάθμισης Διοξειδίου του Άνθρακα. Η εταιρεία ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να αγοράσει πιστώσεις ρύπων διοξειδίου του άνθρακα για την αντιστάθμιση τριών εκατομμυρίων MTCO2e για μια περίοδο τριών ετών, προκειμένου να βοηθήσει στη γεφύρωση του χάσματος στις προσπάθειες περιορισμού του διοξειδίου του άνθρακα έως ότου καταστεί διαθέσιμη κάποια εναλλακτική τεχνολογία. Το πρόγραμμα αντιστάθμισης της εταιρείας αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Η εταιρεία συνεργάζεται με την CLIA, με εθνικές κυβερνήσεις και διεθνείς Αρχές και με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), ώστε να συμβάλει στις παγκόσμιες προσπάθειες για την προστασία του κλίματος.

Μεταξύ των βασικών πρωτοβουλιών της εταιρείας είναι και η συμμετοχή της στην δέσμευση της CLIA για μείωση του ποσοστού εκπομπών άνθρακα σε ολόκληρη τη βιομηχανία κατά 40% έως το 2030, η οποία αποτελεί το πρώτο βήμα προς το όραμα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για ναυτιλία χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η εταιρεία συμμορφώνεται, επίσης, με τους ισχύοντες κανονισμούς, ποσοτικοποιεί και αναφέρει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και αναζητά νέους, οικονομικά αποδοτικούς τρόπους για τη μείωση ή την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της.

Το Πρόγραμμα Αντιστάθμισης Διοξειδίου του Άνθρακα

Στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Δράσης για το Κλίμα η Norwegian Cruise Line Holdings Ltd ξεκίνησε ένα Πρόγραμμα Αντιστάθμισης Διοξειδίου του Άνθρακα σε συνεργασία με την World Kinect Energy Services, το τμήμα αειφορίας της World Fuel Services.

Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να αντισταθμίσει εθελοντικά τουλάχιστον τρία εκατομμύρια MTCO2e έως το 2023. Η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει σταδιακά τις εθελοντικές πιστώσεις αντιστάθμισης τα επόμενα χρόνια, ώστε να επιτύχει τον στόχο μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της.

Αυτή η πρωτοβουλία επιτρέπει στην Εταιρεία να αναλάβει δράση αμέσως και βοηθά να γεφυρωθεί το χάσμα στις προσπάθειες περιορισμού των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως ότου καταστεί διαθέσιμη κάποια νέα τεχνολογία.

Η αντιστάθμιση διοξειδίου του άνθρακα αντιπροσωπεύει έναν τόνο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που έχει αποφευχθεί ή περιοριστεί να μολύνει την ατμόσφαιρα.

Μέσω της World Kinect, η Norwegian Cruise Line Holdings Ltd επενδύει σε υψηλής ποιότητας, αξιόπιστη αντιστάθμιση διοξειδίου του άνθρακα, που έχει ελεγχθεί από ανεξάρτητο φορέα και πληρεί τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, όπως το Gold Standard ή το Verified Carbon Standard (VCS)

. Οι αντισταθμίσεις προέρχονται από ένα μικτό χαρτοφυλάκιο έργων, που περιλαμβάνει έργα ανανεώσιμης ενέργειας, δασοκομίας, ενεργειακής απόδοσης και μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια.