Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης γνωμοδότησε θετικά για την κατ΄ εξαίρεση εκτέλεση εργασιών στη μαρίνα Βουλιαγμένης και σε χώρο του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ.

Συγκεκριμένα , γνωμοδότησε θετικά ως προς την εξαίρεση από την απαγόρευση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών κατά τους θερινούς μήνες Ιουλίου και Αυγούστου σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται σε εισήγηση του Δημάρχου: Προς αποφυγή κυκλοφοριακής επιβάρυνσης και όχλησης κατά τη διάρκεια των ωρών μεγάλης επισκεψιμότητας στην περιοχή της Χερσονήσου να ισχύσουν τα κάτωθι:

Α. Κίνηση βαρέων οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται στη χερσόνησο για εργασίες για όσο χρόνο αυτές διαρκέσουν από τη λήψη της απόφασης έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Δευτέρα-Πέμπτη : από 20:00 μμ. έως 08:00 πμ.

Παρασκευή-Κυριακή: από 01:00 πμ. έως 08:00 πμ.

Β. Για τις εργασίες μεγάλης όχλησης (κατεδαφίσεις, εκσκαφές, χρήση κομπρεσέρ κ.α) , αυτές θα εκτελούνται τις καθημερινές (Δευτέρα έως Παρασκευή μόνο) από 09:00 πμ. έως 14:30 μμ. για τους μήνες Ιουλίου και Αυγούστου 2021» . Η εκτέλεση εργασιών αφορά την χερσαία ζώνη του εργοταξίου – στην περιοχή εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος της ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΒΟΥΛ/ΝΗΣ Α.Ξ.Ε. – η οποία εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας του Δήμο