Εβδομάδα παρουσίασης των καλών πρακτικών του έργου “CityZen” – Ενίσχυση των καινοτομιών και νέα μοντέλα ανάπτυξης που βασίζονται στις αξίες των οικοσυστημάτων της αστικής γεωργίας” – Πρόσκληση συμμετοχής  από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σας προσκαλούν να λάβετε μέρος στην Εβδομάδα Παρουσίασης των Καλών Πρακτικών (https://www.interregeurope.eu/cityzen/events/event/4547/cityzen-good-practices-week) του έργου «CityZen» – «Ενίσχυση των καινοτομιών και νέα μοντέλα ανάπτυξης που βασίζονται στις αξίες των οικοσυστημάτων της αστικής γεωργίας» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Διαπεριφερειακό Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί διαδικτυακά από τις 28 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου 2021 (2-3 pm CET) όπου θα παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές οι οποίες σχετίζονται με την αστική γεωργία, ομαδοποιημένες σε τέσσερις θεματικές συνεδρίες οι οποίες θα επικεντρώνονται στη δυνατότητα μεταφοράς των καλών πρακτικών στις περιφέρειες.

Το πρόγραμμα είναι το εξής:

Educational urban farming activities 28.06., 2-3 pm CEST

– A. Gram (Department for Rural Areas [ALR]), A. Koenecke (RhineMain Regionalpark)                                                           

https://www.interregeurope.eu/cityzen/news/news-article/10932/urban-farming-improves-climate-resilience/

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4995/svolou-s-neighbourhood-pocket-park/

– P. Chatzinakos                                        

Civil initiatives in urban farming 29.06., 2-3 pm CEST

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5028/urban-gardening-sofia-for-participatory-and-solidarity-city-gardens/

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5087/urban-farming-in-beja/

– F. Duarte (IrRADIARE), Municipality of Beja

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5003/kipos3/

– E. Gavriilidou

Communication tools to promote urban farming activities 30.06., 2-3 pm CEST

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/4705/digital-map-of-city-areas-suitable-for-urban-agriculture/

– D. Nikolova (Sofiaplan)

https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5156/regionalpark-farm-stations/

– A. Gram (Department for Rural Areas [ALR]), A. Koenecke (RhineMain Regionalpark)

https://urbact.eu/rurban

– N. Varsami

Business 01.07., 2-3 pm CEST

Με στόχο την καλύτερη προσαρμογή των θεματικών συνεδριών παρακαλούμε να κάνετε την εγγραφή σας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPw_sR-I1MMzBwn4iOwKGqjtHD2ZzINFfpgSng69aOX4ZJ3g/viewform ώστε να λάβετε ένα πακέτο πληροφοριών για κάθε θεματική συνεδρία, δίνοντάς σας τον απαραίτητο χρόνο να προετοιμάσετε ερωτήσεις ή να εκφράσετε τις προσδοκίες σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο CityZen, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου https://www.interregeurope.eu/cityzen/ ή να επικοινωνήσετε με τους: