Την αναγκαιότητα της σύστασης επταμελούς αρχιτεκτονικής επιτροπής αποφάσισε ο Δήμος Σίφνου.

Όπως αναφέρθηκε στη σχετική εισήγηση έχει τονιστεί προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι είναι επείγουσα η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος της Σίφνου και η διαφύλαξη του τουριστικού προϊόντος. Παράλληλα σημειώνεται ότι πολλές περιοχές της Σίφνου ( Βίγλας στο Βαθύ, τους παραδοσιακούς οικισμούς , περιοχή NATURA κ.α.) φαίνεται να υπόκεινται σε πιέσεις για οικιστική δόμηση ενώ τονίζεται ο αγροτικός χαρακτήρας κάποιων περιοχών με πλήθος θεμωνιών και άλλων αγροτικών εγκαταστάσεων που πρέπει να διαφυλαχτούν και να αναδειχτούν.

Επίσης, έχει διεξαχθεί πλήθος συζητήσεων τόσο στην Τουριστική Επιτροπή του Δήμου όσο και σε σειρά συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Σίφνου στα οποία έχει διαφανεί η ανάγκη ύπαρξης ενός γνωμοδοτικού -και όχι μόνο- οργάνου. Τέτοιο όργανο όπως σημειώθηκε είναι η εν λόγω επιτροπή μέσω της οποίας, θέματα που έρχονται στο δημοτικό συμβούλιο να συνοδεύονται από εμπεριστατωμένες γνωμοδοτήσεις έτσι ώστε να έχουμε πάντα το βέλτιστο αποτέλεσμα αποφάσεων προς όφελος πάντα της Σίφνου και της τοπικής κοινωνίας της. Επιπρόσθετα προστατεύεται το τουριστικό προϊόν τόσο από την αλλοίωση του φυσικού τοπίο όσο και από κάθε είδους παρεμβάσεις που στερούνται μελετών και επηρεάζουν αρνητικά τη γενικότερη εικόνα του νησιού.