ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ στα ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥΠραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΠΑΣΕΝΤ με τον Υπουργό Τουρισμού για το μείζον θέμα των συναδέλφων εργαζομένων στα τουριστικά γραφεία με συνθήκες εποχικότητας, οι οποίοι από τις αρχές του 2020, είναι χωρίς καμία στήριξη ειδικού επιδόματος.Ο Υπουργός δέχτηκε ως απολύτως δίκαιο το αίτημα μας και δεσμεύτηκε ότι θα το προωθήσει από κοινού με τον υπουργό εργασίας, ώστε να επιτευχθεί η στήριξη των εργαζομένων αυτών, που αδίκως έχουν αποκλεισθεί, εγκαταλελειμμένοι από κάθε βοήθεια στήριξης και επιδότησης.Θέμα στην συζήτηση αποτέλεσε και το θέμα του Προεδρικού Διατάγματος για τους τουριστικούς συνοδούς, όπου αναδείχτηκε από την πλευρά μας ο κίνδυνος της μετατροπής της εργασιακής σχέσης των υπαλλήλων γραφείου του κλάδου μας σε σχέση με χαρακτηριστικά εποχικότητας, αλλά και όλους τους λοιπούς κινδύνους που θα προκαλέσει στον κλάδο αλλά και στην Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Από μεριάς μας παρουσιάσθηκαν εκτεταμένα και αναλυτικά οι θέσεις μας. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι θα εξαντληθεί ο διάλογος για να φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι ουσιαστικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΕΝΤ θα συνεχιστούν για να αποφέρουν έμπρακτα αποτελέσματα για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου