Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δράσεων στήριξης και ενίσχυσης της προβολής των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων της περιοχής και της αναγκαιότητας προσαρμογής στις απαιτήσεις της νέας εποχής, έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμετοχή της στην ψηφιακή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών “The DeliFair by EXPOTROF”  που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 1 – 5 Μαρτίου 2021.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην  παγκόσμια αγορά, η φυσική παρουσία σε εκθεσιακά γεγονότα και η επαφή των επιχειρήσεων με διεθνείς αγοραστές σταμάτησε απότομα. Η εμπορική δραστηριότητα όμως δεν σταματά και η ανάγκη για εμπορικές συναντήσεις και επικοινωνία συνεχίζει να υπάρχει μέχρι την επαναφορά των ζωντανών (live) εκθεσιακών γεγονότων.

Βασικός στόχος της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην ψηφιακή διοργάνωση  “The DeliFair by EXPOTROF” είναι η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και η καλύτερη δυνατή ανάδειξη των αγροτικών ποιοτικών προϊόντων της  Περιφέρειας, στον κλάδο τροφίμων και ποτών,  στη διεθνή αγορά. Επίσης, η συμμετοχή της ΠΚΜ στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων των τοπικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα. Στο πλαίσιο της συμμετοχής προγραμματίζεται, ακόμη, η στοχευμένη προβολή και προώθηση της ξεχωριστής “Μακεδονικής Κουζίνας”, με τρόπο που θα την αναδεικνύει ως έναν από τους ελλαδικούς πυλώνες της μεσογειακής διατροφής με δυνατότητες και προοπτικές παγκόσμιας απήχησης. 

Η διαδικτυακή έκθεση “The DeliFair by EXPOTROF”, η οποία θα φιλοξενηθεί σε ένα “έξυπνο” και απόλυτα λειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον, θα αποτελέσει το σύγχρονο και καινοτόμο σημείο συνάντησης των παραγωγών της Περιφέρειάς Κεντρικής Μακεδονίας με τους διεθνείς αγοραστές από τους κλάδους της οργανωμένης λιανικής πώλησης, του χονδρεμπορίου, των ξενοδοχείων και της μαζικής εστίασης.

Η συγκεκριμένη ψηφιακή εμπορική έκθεση είναι βασισμένη στις λειτουργίες επικοινωνίας και προβολής της φυσικής εμπορικής έκθεσης, με απαραίτητη την παρουσία του εκθέτη και των εκπροσώπων του στο ψηφιακό περίπτερο για τις ημέρες και τις ώρες που θα διεξάγεται η έκθεση. Το ειδικά διαμορφωμένο ψηφιακό περιβάλλον της πλατφόρμας είναι σχεδιασμένο να παρέχει στους εκθέτες τις λειτουργίες και τα οφέλη συμμετοχής μιας φυσικής έκθεσης. Η ψηφιακή διοργάνωση της Έκθεσης ΕΞΠΟΤΡΟΦ έχει στόχο να προσελκύει το ενδιαφέρον χιλιάδων επαγγελματιών και καταναλωτών και να συμβάλλει στην επίτευξη συνεργασιών και συμφωνιών με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών τροφίμων και ποτών καθώς και της εξαγωγικής τους δραστηριότητας. Οι εκθέτες έχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού απομακρυσμένων Β2Β συναντήσεων με ενδιαφερόμενους εγχώριους αγοραστές (B2B Markets”,“B2B Hotels”, “B2B Horeca”), καθώς και τη δυνατότητα για απομακρυσμένες συναντήσεις με διεθνείς ενδιαφερόμενους αγοραστές (B2B Global”).

Η πρόταση συνεργασίας από την εταιρεία RM INTERNATIONAL ORGANIZING EXHIBITIONS για την εν λόγω ενέργεια περιλαμβάνει:

• Προφίλ εκθέτη: Περιλαμβάνει πληροφορίες ορατές στους επισκέπτες της έκθεσης σε Ελληνικά και Αγγλικά, όπως επωνυμία εταιρείας, εμπορική δραστηριότητα, κατηγορίες προϊόντων,  στοιχεία επικοινωνίας, γεωγραφική ζώνη, εξαγωγική δραστηριότητα κ.α.

• Aποστολή δειγμάτων: Δυνατότητα αποστολής δειγμάτων μέσα από την πλατφόρμα (δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής)

 • Εταιρικό βίντεο: Ο εκθέτης έχει τη δυνατότητα να προβάλει υπάρχον εταιρικό βίντεο στο ψηφιακό του περίπτερο

 • Αποθετήριο διαφημιστικού/ προωθητικού περιεχομένου: Ο εκθέτης έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει διαφημιστικά έντυπα, ειδικές προσφορές, καταλόγους προϊόντων/ υπηρεσιών και πιστοποιήσεις/ διακρίσεις των προϊόντων/ υπηρεσιών του, τα οποία θα μπορούν να τα προβάλλουν ή/ και να τα κατεβάσουν οι επισκέπτες του ψηφιακού χώρου

• Live επικοινωνία: Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης, ο εκθέτης και οι εκπρόσωποι του (σύνολο 3 θέσεις) έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν σε πραγματικό χρόνο με βιντεοκλήση με ενδιαφερόμενους επισκέπτες άμεσα (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εκπροσώπων) αλλά και με προκαθορισμένα ραντεβού

• Ημερολόγιο ραντεβού: Κάθε εκθέτης θα έχει στη διάθεσή του κύριου χρήστη του ψηφιακού περιπτέρου ένα ημερολόγιο στο οποίο θα μπορεί να πραγματοποιεί τα ραντεβού του κατόπιν διαθεσιμότητας

• Επαγγελματικός κατάλογος: Προβολή στον επαγγελματικό οδηγό της πλατφόρμας ”The DeliFair by EXPOTROF” για 12 μήνες

• Ψηφιακή αποδελτίωση: O εκθέτης έχει τη δυνατότητα συλλογής στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών (στοιχεία επικοινωνίας) όλων των επισκεπτών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εταιρεία και τα προϊόντα/ υπηρεσίες της, με στόχο την περαιτέρω αξιοποίησή τους

• Β2Β Greece: Δυνατότητα προγραμματισμού δέκα (10) Β2Β απομακρυσμένων συναντήσεων με τους αγοραστές των μεγαλύτερων αλυσίδων σουπερμάρκετ, εταιρειών καφεστίασης και των ξενοδοχείων της hotelBrain Group

• Δράση B2B Global: Για εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα παρέχεται η υπηρεσία προγραμματισμού μίας (1) Β2Β απομακρυσμένης συνάντησης με ενδιαφερόμενο αγοραστή του εξωτερικού

• Εκπομπή γαστρονομικής προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διάρκειας 30 λεπτών. Δημιουργία διαδικτυακού καναλιού με σκοπό την προβολή στους επισκέπτες της ψηφιακής έκθεσης συνταγών και προϊόντων από την ΠΚΜ. Δίνεται η δυνατότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσα από τις υψηλής ποιότητας εκπομπές διάρκειας τριάντα λεπτών, να προωθήσει τα προϊόντα των παραγωγών τα οποία θα μαγειρεύουν ΣΕΦ της περιοχής μας. Τα βίντεο αυτά θα προβάλλονται τόσο κατά τη διάρκεια της ψηφιακής έκθεσης, όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς στο thedelifair.gr και στα social media της διοργάνωσης, αυτούσια και σε μορφή σποτ διάρκειας 1 λεπτού. Στην παραπάνω προσφορά δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των πρώτων υλών το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί στην ανάδοχο εταιρεία από τους συμμετέχοντες εκθέτες σε συγκεκριμένη ημερομηνία και διεύθυνση.

Για την υλοποίηση των παραπάνω και την αρτιότερη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στη διαδικτυακή έκθεση “The DefiFair by EXPOTROF” παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θα επιθυμούσαν να προβάλουν τα προϊόντα τους στην εν λόγω ψηφιακή έκθεση τροφίμων και ποτών, να δηλώσουν συμμετοχή (βλ. συνημμένο Έντυπο Δήλωσης) το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021.

Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των stand, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τη  διάθεσή τους λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

• Τον εξαγωγικό χαρακτήρα της επιχείρησης και αν διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις

• Τη δραστηριότητα της επιχείρησης και κατά πόσο συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

• Την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΚΜ

• Τους εκθέτες οι οποίοι δεν έχουν ξανασυμμετάσχει σε περίπτερο της Περιφέρειας σε  εκθέσεις και δράσεις

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί/ τυποποιηθεί/ μεταποιηθεί εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποστέλλονται συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στα email: g.karali@pkm.gov.gr ή dao@pkm.gov.gr.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330350 κ. Γλυκερία Καραλή, 2313330395, κ. Γεώργιος Γκανάτσιος και 2313330391 κ. Χαρίκλεια Τσιαμπαλή.

Το έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Φόρμα Συμμετοχής επισυνάπτεται στη σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΠΚΜ: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=21378