Οι εξελίξεις της πανδημίας τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό και η πολύμηνη αναστολή λειτουργίας της εστίασης ως απόρροια των μέτρων για τον περιορισμό του κορωνοϊού, καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την προετοιμασία και την επιτυχή διοργάνωση της έκθεσης HORECA 2021, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί 11 με 15 Φεβρουαρίου.

Έτσι λοιπόν, η διοργανώτρια εταιρεία FORUM SA, προκειμένου να εξασφαλίσει τις καταλληλότερες συνθήκες για την διεξαγωγή της επόμενης διοργάνωσης και με στόχο να διατηρήσει το υψηλό διοργανωτικό και επισκεπτικό επίπεδο που έχει χαρακτηρίσει την HORECA όλα αυτά τα χρόνια, αποφάσισε να μεταθέσει την μεγαλύτερη έκθεση για τον κλάδο των Ξενοδοχείων και της Μαζικής Εστίασης στις ημερομηνίες 11-14 Φεβρουαρίου 2022.