Άμεσος εμβολιασμός κατά προτεραιότητα στα ελληνικά μικρά νησιάΕπιστολή στον Υπουργό Υγείας με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό έστειλε το ΕΔΜΝ, ώστε να ενταχθούν άμεσα σε σχεδιασμό και εμβολιασμό το σύνολο των μικρών νησιών της χώρας μας.Είμαστε πεπεισμένοι, λέει το ΕΔΜΝ στην επιστολή, ότι αντιλαμβάνεστε την κρισιμότητα αλλά και το πόσο εύθραυστες είναι οι μικρονησιωτικές υγειονομικές κοινωνίες μας. Το στοίχημα της θετικής εξέλιξης με το εμβόλιο στα ελληνικά μικρά νησιά δεν είναι απλά ένα στοίχημα υγειονομικής θωράκισης του πληθυσμού, αλλά και της διατήρησης της ζωής στα μικρά νησιά και κατ’ επέκταση η εξασφάλιση της ζωής στα μικρά νησιά και για εθνικούς λόγους. Λόγοι ασφάλειας της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγοι διατήρησης υψηλά τού φρονήματος των μικρονησιωτικών θερμοπυλέων. Λόγοι διατήρησης της μικρονησιωτικής οικονομίας, μιας και στα μικρά νησιά συνήθως κάθε μαγαζί είναι και μοναδικό. . .