Οι Ξεναγοί της Ελλάδας έλαβαν πρόσφατα την αποζημίωση ειδικού σκοπούμόνο για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Την άνοιξη είχαν λάβειεπίσης ΜΟΝΟ 800 ευρώ, για τον μισό Μάρτιο και τον Απρίλιο.Οι συγκυρίες όμως είναι τέτοιες, που αναγκαζόμαστε να ζητήσουμε τηνάμεση παράταση της επιδότησης αυτής, για τους επόμενους χειμερινούςμήνες και μέχρι τον Μάρτιο του 2021.Οι αιτίες:Το επάγγελμά μας μπήκε σε αναστολή, το έτος 2020, για τους εξής λόγους:- Καθολικός αποκλεισμός από περιηγητικές δραστηριότητες εξ αιτίας τηςαπαγόρευσης κυκλοφορίας από Μάρτιο έως και όλο τον Ιούνιο, αλλά και απότις αρχές Νοεμβρίου έως τώρα.- Κλειστοί αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία από Μάρτιο μέχρι Ιούνιο,και μετά, λόγω αριθμητικού περιορισμού ατόμων, εξαιτίας των υγειονομικώνπρωτοκόλλων, ήταν πρακτικά αδύνατη η εργασία με γκρουπ. Οι αρχαιολογικοίχώροι και τα μουσεία παραμένουν κλειστά από το Νοέμβριο.- Κλειστά τα σχολεία που πραγματοποιούν εκπαιδευτικές ξεναγήσεις, σεόλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από Μάρτιο μέχρι την λήξη της σχολικήςχρονιάς.- Αποκλεισμός εξόδου από άλλες χώρες, ή/και αποκλεισμός εισόδου στηχώρα μας πολιτών από χώρες που είναι «τροφοδότες ξεναγήσεων», π.χ. τηςΑμερικανικής Ηπείρου, των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κ.α. Δηλαδήεκείνων που συνειδητά διανύουν χιλιόμετρα για να θαυμάσουν την Ελλάδα.- Τα παραπάνω επετράπησαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ηκυκλοφορία όμως των εν δυνάμει ξεναγούμενων ήταν ελάχιστη. Λόγοι: φόβοςσυγχρωτισμού, ασυμβατότητα μεταξύ υγειονομικών πρωτοκόλλων μεταξύαριθμού επιβαινόντων σε λεωφορεία και αριθμού ξεναγούμενων σεαρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, κλείσιμο μέρους των αρχαιολογικώνχώρων, δραματική μείωση γενικότερου τουριστικού ρεύματος,συμπεριλαμβανομένων και των κρουαζιερόπλοιων, οι επιβάτες των οποίων δεσυμβάλλουν μεν στην οικονομία της διαμονής, αλλά τα μέγιστα σε αυτήν τηςπεριήγησης.Το αποτέλεσμα ήταν να μην εργαστούν πολλοί ξεναγοί. Δεδομένης δε τηφύσης της ημερομίσθιας, εξαρτημένης εργασίας, η ανυπαρξία εργασίας ούτεαμείβεται, ούτε καταγράφεται, ούτε γίνεται αντιληπτή από την πολιτεία.Πολύ περισσότερο μάλιστα η αδυναμία εργασίας του ξεναγού, λόγω π.χ.ατόμων ευπαθών ομάδων στην οικογένειά τους.- Είναι σε όλους γνωστό ότι ο τουρισμός αναμενόταν να είναιανθηρότατος το 2020 και όλοι είχαν επενδύσει σε αυτό. (Ακόμα και τοχειμώνα και νωρίς την άνοιξη είχαν προγραμματιστεί εκδρομές τουριστώναπό την Ευρώπη που αποσκοπούσαν σε περιηγήσεις στην Ελλάδα και όχι σεθάλασσα-ξεκούραση). Αποτέλεσμα: πολλοί ξεναγοί να βρίσκονταιεκτεθειμένοι με χρέη, δάνεια, φορολογικές υποχρεώσεις κλπ.- Οι ξεναγοί της Ελλάδος το έτος 2020 πραγματοποίησαν από καθόλου έωςελαχιστότατες ξεναγήσεις.Το έτος 2020 λοιπόν, οι ξεναγοί αποζημιώθηκαν από την πολιτεία, μια φοράτην άνοιξη, αλλά χωρίς ένσημα, και πρόσφατα με την πλήρη ασφαλιστικήκάλυψη η οποία επιτρέπει στον ξεναγό να έχει την απαραίτητη ασφαλιστικήικανότητα για το έτος 2021 δηλαδή.Ευτυχώς και ευχαριστούμε την πολιτεία που κατανόησε τόσο την χρηματικήένδεια, όσο και την ανάγκη προϋποθέσεων υγειονομικής περίθαλψης τωνΞεναγών.ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ:Ζητάμε να παραταθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον υπόλοιποχειμώνα, διότι:- Τα 800+534+534 ευρώ το χρόνο δεν πλησιάζουν ούτε το ελάχιστο εγγυημένοεισόδημα ενός χρόνου, μονοπρόσωπου νοικοκυριού! Γι αυτό σας ζητούμε καιαναδρομική οικονομική στήριξη.-Οι 2 μήνες επιπλέον αποζημίωσης το 2020, Νοέμβριος και Δεκέμβριος, θαμας δώσουν τα λίγα παραπάνω πολύτιμα ένσημα, που αποτελούν τη μοναδικήπροϋπόθεση επιδότησης ανεργίας για δύο μήνες (τον Ιανουάριο καιΦεβρουάριο 2022), ή για όποιους άλλους λόγους (επιδότησης, κατοχύρωσηςσυνταξιοδοτικού δικαιώματος) κλπ.Ουδείς γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι με την συνέχιση της πανδημίας: θαεπαναληφθεί η εικόνα του 2020; Κι αν βελτιωθεί, σε τι ποσοστό; Θα είναιικανό να καλύψει τις φετινές απώλειες; Για αυτό σας ζητάμε συνέχισηστήριξης και για τους πρώτους μήνες του 2021.Ίσως γνωρίζετε ότι, η ξενάγηση είναι πολύπλευρη και απαιτητική εργασία.Είναι όμως και μεράκι, τέχνη, δημιουργία. Και επειδή την αγαπάμε,συνεχίζουμε και μεταδίδουμε αυτό που λέγεται Ελλάδα, σε όποιον έρχεταινα μας τιμήσει με την παρουσία του.Συνοψίζοντας, ζητάμε:1. Την παράταση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνεςΝοέμβριο, Δεκέμβριο 2020, όπως την αποζημίωση ειδικού σκοπού που μαςέχει ήδη καταβληθεί για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020.2. Την περαιτέρω παράταση Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο του2021 (ώστε να έχουμε τουλάχιστον 100 ένσημα το 2021)3. Αναδρομική αποζημίωση για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο καιΑύγουστο του 2020, ώστε να έχουμε ένα αξιοπρεπές εισόδημα διαβίωσης.Ζητάμε, δηλαδή από την πολιτεία, να συνδράμει με τα παραπάνω τον κλάδομας, ώστε οι Ξεναγοί να συνεχίσουμε το έργο μας και να συμβάλουμε καιεμείς στην επαναφορά του Ελληνικού Τουρισμού και της Εθνικής Οικονομίας.

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών