Η Έλενα Κουντουρά, ως εισηγήτρια της Επιτροπής TRAN, συνέταξε και προωθεί πέντε προτάσεις για τον πράσινο ενεργειακό μετασχηματισμό των μεταφορών και του τουρισμού στην ΕΕ

Τη στήριξη της πράσινης ενεργειακής μετάβασης για τους τομείς του τουρισμού και των μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά, μέσα από πέντε στοχευμένες προτάσεις που συνέταξε ως εισηγήτρια στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού ΤRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και παρουσίασε ως γνωμοδότηση στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής.  

Πρόκειται για κρίσιμες θέσεις και προτάσεις που η  Επιτροπή TRAN θα αποστείλει στην  Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας, προκειμένου να ενσωματωθούν σε πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία επιχείρησε με τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση να αντιμετωπιστούν κενά και εμπόδια στην ευρωπαϊκή πολιτική και νομοθεσία, να προωθηθούν λύσεις που θα διευκολύνουν τη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση τους κρίσιμους τομείς των μεταφορών και του τουρισμού στην ΕΕ με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την ηλεκτροκίνηση άμεση ή έμμεση μέσω της τεχνολογίας καθαρού υδρογόνου, να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση και να διασφαλιστεί το προσιτό κόστος της ενεργειακής μετάβασης για όλους, χωρίς αποκλεισμούς.

Συγκεκριμένα, η γνωμοδότηση που συνέταξε η Έλενα Κουντουρά και παρουσιάστηκε,   προωθεί τις εξής θέσεις:

  1. Οι τομείς μεταφορών και τουρισμού είναι απαραίτητα στοιχεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ενέργεια. Για να υπάρξει βιώσιμος μετασχηματισμός των τομέων μεταφορών και τουρισμού απαιτείται ως βασική προϋπόθεση να υπάρξει ενοποιημένο ενεργειακό σύστημα που θα υποστηρίζει 60% μείωση στην εκπομπή αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2030 και συνολικά την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα έως το 2050, και θα συνοδεύεται από μία στροφή, με γνώμονα την αρχή της αποδοτικότητας, κατά προτεραιότητα.
  2. Η απαλλαγή των μεταφορών και του τουρισμού από τον άνθρακα πρέπει να διασφαλίσει την πρόσβαση χωρίς αποκλεισμούς σε οικονομικά προσιτή ανανεώσιμη ενέργεια, να συμμορφώνεται με τις βασικές αρχές της Δίκαιης Μετάβασης, και να μη θέτει σε κίνδυνο τη συνδεσιμότητα για τις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.
  3. Η απαλλαγή του τομέα των μεταφορών από τον άνθρακα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την μαζική ανάπτυξη της άμεσης και έμμεσης ηλεκτρικής κινητικότητας από ανανεώσιμες πηγές. Ζητείται μάλιστα από την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν ένα ευνοϊκό πλαίσιο πολιτικής για την ταχεία μετάβαση προς την ηλεκτροδότηση όλων των τρόπων μεταφοράς, τόσο για τις επιβατικές όσο και για τις εμπορευματικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των σιδηροδρομικών και δημόσιων στόλων και δικτύων, σε συνδυασμό με τη συνολική επέκταση του δικτύου υποδομών φόρτισης.
  4. Τα εναλλακτικά καύσιμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν τη λύση για τους τομείς που είναι πιο δύσκολη η απαλλαγή τους από τις εκπομπές άνθρακα, όπως οι αερομεταφορές και οι θαλάσσιες μεταφορές. Καλείται μάλιστα η Κομισιόν να προωθήσει τη χρήση των καυσίμων αυτών στην ενωσιακή νομοθεσία, με σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, με την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», και με τη θέσπιση προτύπων  για τις χαμηλές εκπομπές ρύπων στα αεροπλάνα και τη ναυσιπλοΐα.
  5. Καλείται η Κομισιόν να προτείνει σχέδιο δράσης για τη συμμετοχή του τουριστικού τομέα στη διαδικασία ενοποίησης του ενεργειακού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας κυκλικών ενεργειακών κοινοτήτων στον τουρισμό.

Σημειώνεται ότι οι μεταφορές καταναλώνουν το 30% της συνολικής ενέργειας στην ΕΕ και έχουν κεντρικό ρόλο στην ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος και στην επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Στην τοποθέτησή της στη συνεδρίαση της Επιτροπής TRAΝ όπου παρουσιάστηκε η γνωμοδότηση, η Έλενα Κουντουρά τόνισε ότι «η μετάβαση στην βιωσιμότητα θα πρέπει να βασίζεται στη στροφή προς την ηλεκτροδότηση, άμεση ή έμμεση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όλων των μέσων μεταφοράς. Κάποιες τεχνολογίες είναι πιο ώριμες από άλλες και γνωρίζω ότι υπάρχουν δυσκολίες απαλλαγής από άνθρακα για παράδειγμα στις αεροπορικές μεταφορές αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία ούτε να παραιτηθούμε των προσπαθειών αλλά ούτε και να καθηλώσουμε τα αεροπλάνα. Χρειάζεται ένα έξυπνο μίγμα πολιτικής».

Επισήμανε ότι χρειάζονται άμεσα τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές στο οδικό δίκτυο, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια αλλά και για τους οικιακούς καταναλωτές, στο πλαίσιο της προωθούμενης ηλεκτροκίνησης.

Το κρίσιμο ερώτημα σύμφωνα με την κυρία Κουντουρά αφορά στη χρηματοδότηση της μετάβασης. Κάθε χρόνο τα κράτη μέλη της ΕΕ δαπανούν € 300 δισ. για να εισάγουν υδρογονάνθρακες, «ένα  τεράστιο ποσό το οποίο αντί να πηγαίνει σε τρίτες χώρες θα πρέπει να επενδύεται στα Κράτη Μέλη για τη παραγωγή καθαρής ανανεώσιμης ενέργειας και για να χρηματοδοτήσει τη μετάβαση της οικονομίας και συγκεκριμένα των μεταφορών».

Για να πετύχει η ενεργειακή μετάβαση, τόνισε η κυρία Κουντουρά, βασική προϋπόθεση είναι η  αποδοχή των πολιτών. «Πρέπει να διασφαλίσουμε τη χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ανανεώσιμη ενέργεια και μεταφορές. Να μην θέσουμε σε κίνδυνο τη συνδεσιμότητα για απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές και για ευάλωτους πληθυσμούς. Και όλα αυτά μπορούμε να τα επιτύχουμε μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε συντονισμό και με στρατηγική», κατέληξε η κυρία Κουντουρά.

—————-

Η γνωμοδότηση της Έλενας Κουντουρά https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TRAN-PA-660213_EL.pdf

Η τοποθέτηση  της Έλενας Κουντουρά στην Επιτροπή TRAN