Σύμφωνα με στοιχεία της βιομηχανίας, ο τομέας της κρουαζιέρας υποστηρίζει 1,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και συμβάλλει 150 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στην παγκόσμια οικονομία κάθε χρόνο. Ο τουρισμός είναι ζωτικής σημασίας για τα κράτη των Μικρών Νήσων, όπου διατηρεί εκατομμύρια βιοποριστικά μέσα και αποφέρει σημαντικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη. 

Οι δύο υπηρεσίες του ΟΗΕ αναγνωρίζουν επίσης τις προσπάθειες που καταβάλλει η βιομηχανία, οι χώρες και οι διεθνείς οργανισμοί για την προστασία της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας των επιβατών και του πληρώματος, καθώς και την υγεία του πληθυσμού των κρατών λιμένων προορισμού των κρουαζιερόπλοιων. Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις κρουαζιέρας είχαν ανασταλεί παγκοσμίως λόγω της πανδημίας COVID-19, η βιομηχανία επανεξετάζει και βελτιώνει τα πρωτόκολλά της για να εντοπίσει τρόπους να προχωρήσει περαιτέρω στην προστασία της υγείας των επιβατών, του πληρώματος και του κοινού.  

Η κοινή δήλωση καλεί τις κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν την  Καθοδήγηση σχετικά με τη σταδιακή και ασφαλή επανέναρξη των εργασιών κρουαζιερόπλοιων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την πανδημία COVID-19  (που μοιράστηκε ο ΙΜΟ στην εγκύκλιο επιστολή αριθ. 4204 / Προσθήκη.26 ) για τη διευκόλυνση της ανάκαμψης του τομέα υπό ασφαλείς συνθήκες, καθώς και τρία έγγραφα-πλαίσια (πλαίσιο χειριστή, πλαίσιο επιβατών και πλαίσιο ναυτικών) που αναπτύχθηκε από το Επιμελητήριο Ναυτιλίας του Ηνωμένου Βασιλείου μαζί με την CLIA. 

Ο ΙΜΟ και ο UNWTO τονίζουν ότι η επανάληψη των κρουαζιερόπλοιων θα ωφελήσει επίσης την ευρύτερη θαλάσσια κοινότητα, καθώς τα επιβατηγά πλοία συμμετέχουν στην αυτοματοποιημένη διάσωση σκαφών αμοιβαίας βοήθειας (AMVER) και συχνά ζητούνται από τα Κέντρα Συντονισμού Διάσωσης για να προσφέρουν βοήθεια σε πλοία που βρίσκονται σε κίνδυνο θάλασσα. 

Ο ΙΜΟ και ο UNWTO επαναλαμβάνουν την έκκλησή τους προς τις κυβερνήσεις να ορίσουν όλους τους ναυτικούς και το θαλάσσιο προσωπικό ως βασικούς εργαζόμενους και να άρουν τυχόν εμπόδια στις αλλαγές του πληρώματος.