Οι περισσότεροι σεισμοί οφείλονται στις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών, και κατά συνέπεια οι ζώνες έντονης σεισμικής δράσης ουσιαστικά ταυτίζονται με τις παρυφές των πλακών.

Ο ελληνικός χώρος βρίσκεται στα όρια επαφής και σύγκλισης της Ευρασιατικής πλάκας με την Αφρικανική, γι’ αυτό και είναι χώρος μεγάλης σεισμικότητας. Η σεισμικότητα ενός τόπου καθορίζεται από τη συχνότητα εμφάνισης των σεισμών και από τα μεγέθη τους. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία η Ελλάδα, από άποψη σεισμικότητας, κατέχει την πρώτη θέση στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη καθώς και την έκτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα αποτελέσματα και οι βλάβες που προκαλεί μία σεισμική δόνηση στις κατασκευές εξαρτώνται από διάφορες παραμέτρους, όπως το μέγεθος του σεισμού, το βάθος της εστίας, τη θέση του επικέντρου, την απόσταση της εστίας από τον τόπο παρατήρησης, το μέσο διάδοσης των σεισμικών κυμάτων, το έδαφος θεμελίωσης αλλά και από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (τρωτότητα κατασκευής) και από τις ιδιότητες των ίδιων των κατασκευών.

Αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία και το σχεδιασμό της αντισεισμικής πολιτικής της χώρας καθώς και για το συντονισμό των ενεργειών δημοσίου και ιδιωτικού δυναμικού για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής σε επίπεδο πρόληψης είναι με βάση το θεσμικό του πλαίσιο ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), εποπτευόμενος οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Η επιστημονική έρευνα που αφορά τη διερεύνηση των αιτίων και των συνθηκών δημιουργίας των σεισμικών γεγονότων, πραγματοποιείται στη χώρα μας από θεσμοθετημένους προς τούτο φορείς, όπως το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), διάφορα εργαστήρια Πανεπιστημιακών Τμημάτων (Σεισμολογίας, Τεκτονικής, Φυσικής του Εσωτερικού της Γης κ.τ.λ.).

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι αρμόδιος φορέας για την επεξεργασία, τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της πολιτικής της χώρας στον τομέα της πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμών και συντονίζει το έργο και τις δράσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στην άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών τους. Η ΓΓΠΠ συνεργάζεται με άλλους φορείς, μεταξύ των οποίων είναι και ο ΟΑΣΠ ως υπεύθυνος για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας, αξιοποιεί τα πορίσματα και τις προτάσεις των φορέων αυτών, τα ενσωματώνει στη γενικότερη στρατηγική της πολιτικής προστασίας και συντονίζει τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από σεισμούς.