Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το China Chamber of Commerce to the EU (CCCEU) και το Hellenic Trade Council (HETCO) και έχει ως στόχο να αναδείξει τις νέες ευκαιρίες επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Κίνας, στη μετά την πανδημία εποχή. Η Ελλάδα και η Κίνα έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια ισχυρές σχέσεις, τόσο σε πολιτικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Παρά τους κλυδωνισμούς που δημιουργεί η διεθνής κρίση, η Ελλάδα και οι επιχειρήσεις της βαδίζουν πλέον σε σταθερή πορεία. Μια πορεία που οδηγεί στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας. Στη διαφοροποίηση του αναπτυξιακού της μείγματος. Στην αύξηση της εξωστρέφειας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Η πορεία αυτή αναμένεται να επιταχυνθεί δυναμικά στα επόμενα χρόνια. Εμείς ως #ΕΒΕΑ θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε ενεργά αυτή την προσπάθεια, σε συνεργασία με τους επιμελητηριακούς φορείς της Κίνας, τα διμερή επιμελητήρια και τους φορείς εξωστρέφειας κάθε χώρας.