Σύμφωνα με την 4η αναθεώρηση του ευρωπαϊκού Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων της 13/10/20 εισήχθη μια νέα καινοτόμος δυνατότητα ενίσχυσης επιχειρήσεων κατάλληλη για τις επιχειρήσεις που έχουν τουριστική δραστηριότητα και αφορά την ενίσχυση του σταθερού τους κόστους ακόμα και βάσει των εκτιμώμενων ζημιών της επόμενης χρονιάς, με ποσά έως 3 εκατομμύρια ευρώ ανά επιχείρηση.

Τα ποσά αυτά καλύπτουν εως το 70% του προβλεπόμενου σταθερού κόστους των μεγάλων επιχειρήσεων και το 90% των μικρών επιχειρήσεων.

Η ενίσχυση μπορεί να είναι μη επιστρεπτέα, επιστρεπτέα και εγγύηση σε τραπεζικά δάνεια που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή έως 100%.

Αυτή η ενίσχυση είναι ξεχωριστή από κάθε άλλη!

Στη φάση που η κυβέρνηση έφερνε τον Πτωχευτικό που δεν δικαιολογεί μη κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η ΕΕ προβλέπει ότι μπορεί να δοθεί αυτή ενίσχυση των 3 εκατομμυρίων – βάσει μελλοντικών προβλέψεων κόστους! – σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ήταν προβληματικές προ της κρίσης του κορονοϊού προκειμένου να εξυγιανθούν και να αναδιαρθρωθούν.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να αιτηθεί στην ΓΔ Ανταγωνισμού της Κομισιόν για ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ενίσχυσης σταθερού κόστους αποκλειστικά για τουριστικές επιχειρήσεις που να περιλαμβάνει μη επιστρεπτέα ενίσχυση και να επεκτείνεται σε πρόσθετα κεφάλαια με εργαλεία κρατικών εγγυήσεων στο 100% για τραπεζικό δανεισμό, προκειμένου οι τουριστικές επιχειρήσεις να ενισχυθούν με έως 3 εκατομμύρια ευρώ  έκαστη και χωριστά από τα άλλα προγράμματα.

Τέτοιες αποκλειστικά υποστηρικτικές του τουρισμού πρόσφατες αιτήσεις έχουν γίνει ήδη από το Βέλγιο και την Ιρλανδία.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να στηρίξει την τουριστική αγορά με ρευστότητα παρόλο που η κρίση του πρώτου και του δεύτερου κύματος της πανδημίας προκαλεί κύματα μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ξενοδοχία και την Εστίαση.

αα.jpg
456789 1