Κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών στο Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας», η οποία αφορά την παράταση δυνατότητας μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 135 ν. 4692/2020.

Το άρθρο 1 αναφέρεται στην παράταση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020, για ένα δηλαδή μήνα ακόμα, της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων μίσθωσης κύριων ή μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, για την κάλυψη και την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID, από το υπουργείο Τουρισμού.

Όπως αναφέρεται, οι συμβάσεις μίσθωσης τουριστικών καταλυμάτων που συνήφθησαν μπορούν να παραταθούν για ένα μήνα και έχουν χρονική διάρκεια μέχρι και τις 30.11.2020. Οι δαπάνες των ανωτέρων μισθώσεων βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Τουρισμού.

Δείτε την τροπολογία εδώ.