Μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) στις 7 Οκτωβρίου 2020, η οποία ήταν εκλογική, το Δ.Σ. του Συνδέσμου για την τριετία 2020 – 2023, κατά την Συνεδρία του στις 15 Οκτωβρίου 2020 καταρτίσθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

Βασίλης Σταματάρης            Πρόεδρος

Ντίνος Κάκκουρας                Αμέσως προηγούμενος Πρόεδρος

Χρίστος Άσπρου                   Αντιπρόεδρος Εισερχόμενου Τουρισμού

Χρίστος Χρίστου                   Αντιπρόεδρος Εξερχόμενου Τουρισμού

Πάμπος Χαραλάμπους         Αντιπρόεδρος Αεροδρομίων και Αεροπορικών Θεμάτων

Νικόλας Χριστοφή                Ταμίας

Χάρης Παπαχαραλάμπους   Εκπρόσωπος Τύπου

Αντώνης Ορθοδόξου            Μέλος

Έλενα Τάνου                         Μέλος

Λάκης Νεοφύτου                   Μέλος

Μαίρη Σπύρου                      Μέλος

Παντελής Ιωάννου                Μέλος

Ξένιος Λ. Ξενόπουλος          Νομικός Σύμβουλος

Γιάννης Μιχαηλίδης              Γενικός Διευθυντής