Πραγματοποιήθηκε συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), με πρωτοβουλία του ΗΑΤΤΑ.

Από την πλευρά του ΟΑΕΔ συμμετείχαν ο Διοικητής του Οργανισμού κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο Γενικός Διευθυντής Εργατικού Δυναμικού κ. Δημήτρης Μπουγιακλής και η Διευθύντρια Ασφάλισης του ΟΑΕΔ κα Βασιλεία Μαυράκη, ενώ από την πλευρά του ΗΑΤΤΑ συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Νικόλας Κελαϊδίτης και η νομικός του Συνδέσμου κα Αγγελική Ροσολάτου.

Το θέμα της συνάντησης ήταν το πάγιο αίτημα του ΗΑΤΤΑ να συμπεριληφθούν και τα τουριστικά γραφεία στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ ως πάροχοι, όπως αυτό συνέβαινε κατά το παρελθόν. Τα οργανωμένα ταξίδια (πακέτα), δηλαδή ο συνδυασμός ταξιδιωτικών υπηρεσιών σε μία συνολική υπηρεσία, είναι, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, έργο αποκλειστικά των τουριστικών γραφείων. Όταν υπάρχει και αυτή η επιλογή στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού, επωφελούνται τόσο οι δικαιούχοι που θα προτιμήσουν ένα ταξιδιωτικό πακέτο για τις διακοπές τους, αντί για μεμονωμένες υπηρεσίες, όσο και άλλοι δυνητικοί πάροχοι (ξενοδοχεία, τουριστικά λεωφορεία κλπ.), οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσίες στο πακέτο μέσω της συνεργασίας τους με τα τουριστικά γραφεία.

Ο Πρόεδρος του ΗΑΤΤΑ κατέδειξε ότι η συμμετοχή των τουριστικών γραφείων στα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού είναι εφικτό να γίνει χωρίς αύξηση στον -συνήθως πολύ συγκεκριμένο- προϋπολογισμό του Οργανισμού για τον σκοπό αυτόν και χωρίς να πάρουν «κομμάτι της πίτας» από άλλους παρόχους.

Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι τα τουριστικά γραφεία, των οποίων το  έργο είναι η διακίνηση του συνόλου του τουρισμού τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της χώρας, δεν γίνεται να λείπουν από τα Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ ούτε από οποιαδήποτε άλλα ανάλογα Προγράμματα, από όπου και αν προέρχονται.
Για τον λόγο αυτόν συμφωνήθηκε να υπάρξει σύντομα και επόμενη συνάντηση μεταξύ των δύο μερών, ώστε να γίνει σ’ αυτήν επεξεργασία των επιμέρους σημείων και όλων των αναγκαίων λεπτομερειών για την τελική επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.