Νέο εργαλείο παρουσίασε η TripAdvisor. Πρόκειται για το Menu Connect, μια διαδικτυακή λύση διαχείρισης καταχωρίσεων. Με αυτή επιτρέπεται στα εστιατόρια να δημοσιεύουν, να ενημερώνουν και να διαχειρίζονται τις πληροφορίες μενού και επιχειρήσεων σε ένα δίκτυο ιστότοπων.

Η Connect χρησιμοποιεί την κορυφαία τεχνολογία της SinglePlatform που αποκτήθηκε από την Tripadvisor τον Δεκέμβριο του 2019.

Η διαχείριση του μενού έχει σημασία

Για τα εστιατόρια, η ακρίβεια των πληροφοριών στο διαδίκτυο, ιδίως οι πληροφορίες μενού, είναι ζωτικής σημασίας για την προσέλκυση νέων επισκεπτών. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το 80% των καταναλωτών χάνουν την εμπιστοσύνη τους στις τοπικές επιχειρήσεις εάν βλέπουν ανακριβείς ή ασυνεπείς πληροφορίες.

Το Menu Connect καταργεί ένα σημαντικό έργο: τη διανομή πληροφοριών που αναζητούν οι επισκέπτες για ένα εστιατόριο – συμπεριλαμβανομένης της θέσης, των ωρών, των φωτογραφιών και των μενού.

Οι εστιάτορες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Μενού Σύνδεσης για :

  • να προβάλουν, να προσθέσουν ή να αλλάξουν το μενού τους,
  • να δουν μια λίστα ιστότοπων όπου έχει δημοσιευτεί το μενού τους και
  • να ενημερώσουν τις πληροφορίες μενού που εμφανίζονται στον ιστότοπο του εστιατορίου τους, όλες από μία πλατφόρμα.