Με γοργά βήματα προχωρούν οι διεργασίες για την ολοκλήρωση των τεχνικών φακέλων των υδατοδρομίων και στα είκοσι νησιά του Ν. Αιγαίου.
⚪️ Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελετών θορύβου.

#hellenicseaplanes#connectingreece#Αιγαίο