Δημοπρατήθηκε από το Δήμο Θήρας το υποέργο για τον ψηφιακό ξεναγό στο νησί. To έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη της ψηφιακής εφαρμογής και την εφαρμογή της τεχνολογίας beacon.

Στόχος είναι ο εμπλουτισμός της εμπειρίας του επισκέπτη στους αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους της Σαντορίνης.

Παράλληλα θα γίνεται live ενημέρωση του επισκέπτη για τα δρώμενα και τις δραστηριότητες  στο νησί.

Η τεχνολογία beacon, βασίζεται στην τεχνολογία bluetooth. Μέσω ειδικών συσκευών που τοποθετούνται σε χώρους ενδιαφέροντος θα ειδοποιεί τον επισκέπτη, που έχει εγκαταστήσει την εφαρμογή στο κινητό/τάμπλετ του, για σημεία ενδιαφέροντος και χρήσιμες ενημερώσεις.

Χρηματοδότηση

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 100.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΠ Νοτίου Αιγαίου.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 ποσού 1.000,00€ και 99.000,00€ για το 2021.