Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ που αναφέρουμε πιο πάνω τα επίμαχα άρθρα που αφορούν τον κλάδο μας.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 17 αναφέρεται ρητά πως δικαίωμα στην τακτική επιδότηση ανεργίας, αποκτούμαι φέτος με 50 ένσημα.
Στο άρθρο 19 αναφέρεται πως παρατείνεται η αναστολή σύμβασης μέχρι και τον Οκτώβριο του 2020 και για τους εποχικούς τόσο στον Ξενοδοχειακό τομέα όσο και στον Επισιτισμό.
Αυτό που ζητάμε από το Υπουργείο Εργασίας, είναι να μας δώσει το δικαίωμα μονομερούς δήλωσης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από τον ίδιο τον εργαζόμενο, ακόμα κι αν έχει απολυθεί.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται επιπλέον εισόδημα για 2 ακόμα μήνες όσο αφορά τους εποχικά εργαζόμενους στον κλάδο μας.
ΖΗΤΟΥΜΕ την μονομερή δυνατότητα δήλωσης, γιατί όπως είναι γνωστό οι εποχικές επιχειρήσεις κλείνουν φέτος νωρίτερα λόγω συνεπειών την Πανδημίας, επομένως είναι δύσκολο έως ακατόρθωτο οι επιχειρήσεις ενώ έχουν κλείσει να θέτουν σε αναστολή το προσωπικό τους.
Είναι σημαντικό να δοθεί αυτή η δυνατότητα στους εργαζόμενους ώστε να υπάρξει εισόδημα για τους εργαζόμενους τους χειμερινούς μήνες.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ – ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Σόλωνος 87-89, 10679, Τηλ.: (210) 3637767 – 3637756, Fax: (210) 3637456, E-mail: info@poeet.gr
FEDERATION PANHELLENIQUE DES TRAVAILLEURS DE L’ALIMENTATION ET DU TOURISME
PAN-HELLENIC FEDERATION ΟF WORKERS IN FOOD AND TOURISM SECTOR
87 – 89 SOLONOS STR.,