Μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου παράτεινε την περίοδο ολοκλήρωσης  της συναλλαγής που αφορά στην Μαρίνα Αλίμου το ΤΑΙΠΕΔ. Η συναλλαγή αφορά στη μεταβίβαση προς αξιοποίηση της Μαρίνας στο νέο παραχωρησιούχο, την Ακτωρ Παραχωρήσεις και ταυτόχρονα στην εκταμίευση προς το ΤΑΙΠΕΔ της προκαταβολής ύψους 30 εκατ. ευρώ. Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε 57,5 εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο της προκαταβολής θα εξοφληθεί στα επόμενα χρόνια.

Η μεταβίβαση, με βάση τα συμβατικά κείμενα που υπέγραψαν το περασμένο Μάιο Ελληνικό Δημόσιο, ΤΑΙΠΕΔ και Ακτωρ Παραχωρήσεις, έπρεπε να γίνει μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2020. Η σύμβαση που υπογράφηκε 13 Μαΐου 2020 έδινε περιθώριο τεσσάρων μηνών προκειμένου να γίνει η συναλλαγή. Ωστόσο, η παραχωρησιούχος εταιρεία, ζήτησε παράταση στην ολοκλήρωση της συναλλαγής για έξι μήνες, καθώς όπως αναφέρει η Μαρίνα Αλίμου δεν είναι έτοιμη προς παραλαβή και ότι υπάρχουν νομικά ζητήματα ανοικτά. Αποδίδει δε ευθύνες για την εξέλιξη αυτή στην υφιστάμενη διαχειρίστρια/παραχωρησιούχο της Μαρίνας, Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Μεταξύ των εκκρεμών ζητημάτων για την παραλαβή της Μαρίνας, συγκαταλέγονται κτίσματα που πρέπει να κατεδαφιστούν, ελλιπή πιστοποιητικά (ηλεκοτρδότησης, πυρασφάλειας κ.λπ.), αυθαίρετες χρήσεις εντός της έκτασης της Μαρίνας αλλά και ενδεχόμενες ασυμφωνίες μεταξύ του αριθμού των σκαφών που ελλιμενίζονται στη Μαρίνα και του συμβολαίων που υπάρχουν. Χωρίς την επίλυση των ζητημάτων αυτών η παραχωρησιούχος εταιρεία  εκτιμά ότι η παραλαβή της μαρίνας θα την εξέθετε σε πιθανούς νομικούς και οικονομικούς κινδύνους.

Πηγές προσκείμενες στην διαδικασία ανέφεραν χθες ότι τα κεφάλαια της επένδυσης είναι διασφαλισμένα, δεδομένου στη σύμβαση δανειοδότησης της παραχωρησιούχου εταιρείας από τις πιστώτριες τράπεζες, μεσεγγυούχος έχει καταστεί το Ελληνικό Δημόσιο. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να προσημειωθεί από την πλευρά των πιστωτριών τραπεζών για το εκχωρούμενο δάνειο. Βασικό ρόλο στη δανειοδότηση της επιχείρησης έχει η Alpha Bank.

Η σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας Αλίμου στην εταιρεία Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε.  έναντι τιμήματος 57,5 εκατ. ευρώ (σε όρους καθαρής παρούσας αξίας) αφορά σε 40 έτη. Η παραχωρησιούχος εταιρεία εκτός από το αρχικό τίμημα των 57,5 εκατ,. ευρώ που θα καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ, θα καταβάλει κατά την περίοδο της παραχώρησης επιπλέον 120 εκατ. Ευρώ που αφορούν σε ετήσιες αμοιβές παραχώρησης και ποσοστό επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της μαρίνας. Επιπλέον η παραχωρησιούχος εταιρεία ανέλαβε την υλοποίηση επενδύσεων για την αξιοποίησης του ακινήτου (εμπορικές και άλλες εκμεταλλεύσεις) ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Η παραχώρησης της Μαρίνας, είναι ένα από τα λίγα και σημαντικά έργα αποκρατικοποιήσεων που ολοκληρώθηκαν φέτος και τα οποία αναμένεται (αν ολοκληρωθεί) να συνεισφέρουν ουσιαστικά στις εισπράξεις του ΤΑΙΠΕΔ. Το δεύτερο και πιο σημαντικό έργο για να φέρει έσοδα στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων είναι το Ελληνικό, ύψους 300 εκατ. ευρώ.