Η γερμανική οικονομία εισέρχεται σταδιακά σε μία περίοδο αργής, αλλά σταδιακής, ανάκαμψης σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Παρόλες όμως τις αισιόδοξες εκτιμήσεις, υπολογίζεται, ότι το προ της πανδημίας επίπεδο της γερμανικής οικονομίας, στα τέλη του 2019, θα επιτευχθεί ξανά μόνο στις αρχές του 2022. Η βιομηχανική παραγωγή συνεχίζει να αυξάνεται, χωρίς όμως να φαίνεται ότι θα επιτευχθούν οι ρυθμοί της προ της πανδημίας περιόδου εντός των ετών 2020 και 2021. Εξάλλου και οι εξαγωγές παραμένουν υποτονικές, επειδή η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας εξακολουθεί να είναι δύσκολη λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι  αλλά και στις εξελίξεις της πανδημίας.

Στην ίδια μηνιαία αναφορά ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Αltmaier παρουσιάζει ενδιαφέρουσα πρόταση συμμαχίας κοινωνίας, οικονομίας και κράτους για την ευημερία και προστασία του κλίματος σε συνδυασμό με την ενίσχυση της οικονομίας. Προς τον σκοπό αυτό το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, ανέλαβε την πρωτοβουλία, να συνεννοηθεί με όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αλλά και τους ιδιωτικούς φορείς για παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων.

Για παράδειγμα προτείνεται η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις οι οποίες όμως θα συνδυάζονται με την προστασία του κλίματος.