Η φετινή διεθνής ημέρα έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς χώρες σε όλο τον κόσμο αναζητούν τρόπους στον τουρισμό για να οδηγηθούν στην ανάκαμψη. Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού 2020 έρχεται σε μια δύσκολη συγκυρία καθώς οι κυβερνήσεις κοιτάζουν πως να οδηγήσουν της χώρες  τους στην ανάκαμψη από τις επιπτώσεις του COVID-19 και πως θα ενισχύσουν τον τουρισμό σε ένα υψηλότερο επίπεδο ξεπερνώντας σοβαρά προβλήματα εν όψη της πανδημίας .

Το 2020 άφησε σε παγκόσμιο επίπεδο σοβαρά προβλήματα , μείωση του τουριστικού προϊόντος ,μείωση των εσοδών , αρκετά προβλήματα στις επιχειρήσεις, αλλά και στον τομέα  της εργασίας όπου χάθηκαν εκατομμύρια  θέσεις εργασίας  σε όλο τον κόσμο.

Ο τουρισμός ήταν ένα μέσο ολοκλήρωσης , ενδυνάμωσης και δημιουργίας εσόδων των κρατών όμως  η φετινή χρονιά έχει δημιουργήσει σοβαρά  προβλήματα , αλλά ταυτόχρονα  και προβληματισμό .

Το ίδιο και στην χώρα μας το 2020 έχει πέσει ο τουρισμός πάνω από το 75% ,σοβαρά προβλήματα σε ελληνικές επιχειρήσεις , επιχειρήσεις διαμονής , τουριστικά γραφεία, εταιρειών συνέδριων και εκθέσεων, αλλά και σοβαρά  προβλήματα  στους εργαζόμενους, σε όλο το φάσμα του τουρισμού καθώς επίσης και σοβαρά προβλήματα σε τοπικές κοινωνίες που ζούσαν σχεδόν αποκλειστικά από τον τουρισμό ειδικά πολλά νησιά.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και για τους νέους που ζουν από την εποχιακή εργασία τους στον τουριστικό τομέα.

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2020 πρέπει να μας βάλει να σκεφτούμε αρκετά σοβαρά το μοντέλο του τουρισμού που θέλουμε τις αλλαγές εκείνες που πρέπει να κάνουμε .

Ενδυνάμωση και λύση προβλημάτων του μαζικού τουρισμού αλλά και στροφή σιγά σιγά σε άλλες μορφές τουρισμού, ποιοτικότερου καθώς αναβάθμιση του τουρισμού εμπειρίας και του θεματικού τουρισμού.

Η αναγκαιότητα του τουρισμού με σημαντικές συνεργασίες της αγροτοδιατροφής ,της βιοτεχνίας αλλά και της βιομηχανίας ώστε να ενδυναμώσει το εθνικό ΑΕΠ αλλά και νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα πρέπει να προετοιμαστούμε για να αντιμετωπίσουμε τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κρίσης.

Έχουμε μπροστά μας τον χειμερινό τουρισμό αυτή την περίοδο σε περιοχές πιο ευάλωτες οικονομικά , που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και πρέπει να σκύψουμε με ιδιαίτερο βάρος και γρήγορα. Περιοχές που εάν δεν ενισχυθούν και δεν έχουμε ένα πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό μπορεί να εγκαταλειφθούν ,και να δημιουργηθούν χειρότερα προβλήματα όπως μεταφορά πληθυσμών στα αστικά κέντρα για μια θέση εργασίας, μια εσωτερική μετανάστευση ,που έχουμε και ζούμε της επιπτώσεις της. 

Πρέπει η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού να είναι αφορμή ,για μια νέα οργανωμένη συζήτηση όλων, κράτους ,κομμάτων ,επιχειρήσεων ,εργαζομένων .Μια  σοβαρή συζήτηση ώστε να καταλήξουμε σε έναν στρατηγικό σχεδιασμό μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο για το συμφέρον της οικονομίας , των εργαζομένων και της χώρας.

Ο τουρισμός προσφέρει λύσεις και προκλήσεις για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Ας τον εκμεταλλευτούμε …..