Μετά το κύμα απολύσεων που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες καθώς οι εποχικές επιχειρήσεις
κλείνουν άρον – άρον, δημιουργήθηκε μεγάλο θέμα για το τι μέλλει γενέσθαι με τους
εργαζόμενους.Άμεσα η διοίκηση της Ομοσπονδίας με παρέμβαση στο Υπουργείο Εργασίας ζήτησε να
αποσαφηνιστεί το θέμα.
Με χθεσινοβραδινή λοιπόν ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας ορίζεται ότι:
Όσες επιχειρήσεις κλείνουν τώρα άμεσα λόγω επιπτώσεων από τον covid – 19 (χαμηλές
πληρότητες ή χαμηλό κύκλο εργασιών και πάντα εποχικές) μπορούν να προβαίνουν σε καταγγελία
σύμβασης ορισμένου χρόνου των εργαζομένων κανονικά.
Οι εργαζόμενοι – συνάδελφοι μας για το υπόλοιπο του μήνα Σεπτεμβρίου μπορούν μέσο
μονομερούς δήλωσης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ να κάνουν αίτηση για να πάρουν αναλογικά την
αποζημίωση ειδικού σκοπού μέχρι 30/09.
Πρακτικά αυτό σημαίνει, πως αν κάποιος απολυθεί σήμερα 04/09/2020 ο εργοδότης θα πληρώσει
γι αυτές τις 4 ημέρες του Σεπτεμβρίου και τις υπόλοιπες 26 το κράτος μέσω της αποζημίωσης
ειδικού σκοπού.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση, κρίνεται ως θετική αφού δεν θίγεται το δικαίωμα επαναπρόσληψης από
την πρόωρη καταγγελία της σύμβασης (και καλό είναι να μην ονειρεύονται ορισμένοι εργοδότες
κάτι τέτοιο) καθώς η διαδικασία των αιτήσεων επαναπρόσληψης θα γίνει κανονικά όπως ορίζει ο
νόμος μέσω των οικείων σωματείων.
Ξεκαθαρίζουμε πως η προσπάθεια μας για υπογραφή Κ.Σ.Σ.Ε, αλλά και η κάλυψη όλων των
συναδέλφων με αξιοπρεπές εισόδημα μέχρι τον Απρίλιο του 2021 συνεχίζεται αδιάκοπα.

Η σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου :

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ έγιναν
γνωστά τα ακόλουθα:
Σε περίπτωση κατά την οποία επιχειρήσεις-εργοδότες, εποχικής λειτουργίας, που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο του τουρισμού, έχοντας κάνει χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας για μέρος
ή το σύνολο των εργαζομένων τους, διακόψουν οριστικά τις εργασίες τους, λόγω των συνεπειών του
φαινομένου του κορωνοϊού COVID – 19, πριν το πέρας της τουριστικής περιόδου, προβαίνοντας σε
καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, οι καταγγελίες αυτές δεν θεωρούνται
άκυρες.
Επίσης για την ανωτέρω περιγραφείσα περίπτωση επιχειρήσεων-εργοδοτών, δεν υφίσταται η υποχρέωση
διατήρησης του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας για το χρονικό διάστημα των 30 ημερών μετά την λήξη των
αναστολών των συμβάσεων εργασίας.
Οι δε εργαζόμενοι της ανωτέρω περίπτωσης δικαιούνται αποζημίωσης ειδικού σκοπού αναλογικά για το
χρονικό διάστημα που υπολείπεται μετά την καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους και μέχρι 30/9/2020,
εφόσον δεν εργάζονται σε άλλον εργοδότη, την οποία μπορούν να λάβουν κατόπιν μονομερούς υπεύθυνης
δήλωσής τους στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.