Η διαδικασία λήψης αποφάσεων για διεθνή ταξίδια πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση της κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό πλαίσιο στις χώρες αναχώρησης και προορισμού.

Αυτό συνιστά μεταξύ άλλων στους ταξιδιώτες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) με επικαιροποιημένες οδηγίες του.

Ο ΠΟΥ απαριθμεί επίσης και έναν αριθμό παραγόντων που πρέπει να λάβουν υπόψη οι χώρες κατά το άνοιγμα των συνόρων. Όπως η τοπική επιδημιολογία, τα πρότυπα μετάδοσης, τα μέτρα για τον έλεγχο των εστιών και η ικανότητα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Δεν υπάρχει “μηδενικός κίνδυνος” κατά την εξέταση της πιθανής εισαγωγής ή εξαγωγής περιπτώσεων στο πλαίσιο των διεθνών ταξιδιών, προειδοποιεί ο ΠΟΥ.

Επομένως, η ενδελεχής και συνεχής αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων θα βοηθήσει στον εντοπισμό, τη μείωση και τον μετριασμό αυτών των κινδύνων, ενώ ταυτόχρονα εξισορροπεί τις κοινωνικοοικονομικές συνέπειες των ταξιδιωτικών μέτρων (ή προσωρινών περιορισμών) έναντι πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στη δημόσια υγεία.

Οδηγίες σε ταξιδιώτες

Καθώς ο κόσμος ανοίγει ξανά, οι γενικές οδηγίες του ΠΟΥ για τους ταξιδιώτες περιλαμβάνουν την καλή υγιεινή και την προσωπική υγιεινή των χεριών, τη διατήρηση μιας φυσικής απόστασης τουλάχιστον 1,5 μ. από τους άλλους και τη χρήση μάσκας, όταν χρειάζεται.

Ο ΠΟΥ συνιστά ότι οι άρρωστοι ταξιδιώτες και τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο, όπως οι ηλικιωμένοι, αυτά με χρόνιες ασθένειες να αναβάλλουν τα διεθνή ταξίδια σε περιοχές με κοινοτική μετάδοση.

Οι ταξιδιώτες ενθαρρύνονται επίσης για αυτοπαρακολούθηση για την πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων κατά την άφιξη για τουλάχιστον 14 ημέρες. Και να αναφέρουν τυχόν συμπτώματα και το ιστορικό ταξιδιού τους σε τοπικές εγκαταστάσεις υγείας.

Ο Οργανισμός τόνισε τη σημασία των εργαστηριακών δοκιμών PCR αμέσως πριν από την αναχώρηση ή κατά την άφιξη.