ΑΞΙΩΜΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Πρόεδρος ΔΣΠΑΡΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΤΡΙΩΤΗΣ
Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ
Β’ Αντιπρόεδρος ΔΣΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΙΩΤΗΣ
Γενικός ΓραμματέαςΦΩΤΕΙΝΗ ΚΙΤΑΜΡΤΖΙΑΝ
Αναπληρωτής Γενικός ΓραμματέαςΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΙΝΟΛΑ
ΤαμίαςΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
Έφορος Δημοσίων ΣχέσεωνΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΗΚΑΡΗΣ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ήδη από τις πρώτες Συνεδριάσεις, προσδιόρισε σειρά θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο και συζήτησε ένα εκτεταμένο Πρόγραμμα Δραστηριοποίησης για την αντιμετώπισή τους, το οποίο θα οριστικοποιηθεί στις επόμενες εβδομάδες.

Στις προτεραιότητες των θεμάτων είναι βεβαίως η ομαλοποίηση της επαναδραστηριοποίησης του κλάδου, αλλά και η τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων σε διάφορα οικονομικής φύσεως θέματα.

Στις προγραμματιζόμενες ενέργειες εντάσσονται αιτήματα συναντήσεων με τις πολιτικές ηγεσίες σε όλα τα αρμόδια υπουργεία, αλλά και η συχνότερη και εντονότερη επαφή και επικοινωνία με τα Μέλη που βρίσκονται στην περιφέρεια,

γιατί η δραστηριότητα του «τουριστικού σκάφους αναψυχής» διαχέεται σε όλη την επικράτεια και σε όλες τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, και είναι σαφές ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης.

Για το θέμα αυτό έχουν ήδη αρχίσει επαφές με άλλα σωματεία και φορείς του κλάδου, με στόχο την ενιαιοποίηση προτάσεων προς την Πολιτεία και τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να προγραμματιστούν και στηριχθούν συγκροτημένες ενέργειες για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών του κλάδου, γιατί είναι διάχυτη η διαπίστωση ότι δεν έτυχαν αντίστοιχης υποστήριξης όπως άλλες επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού.

Μεταξύ άλλων, βασικό πρόβλημα του κλάδου είναι η ανεπάρκεια και η ανάγκη βελτίωσης των υποδομών ελλιμενισμού, και αποτελεί θέμα προτεραιότητας, όπως και για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται με βάση την Αττική, είναι ιδιαίτερης ανησυχίας η έλλειψη σαφών πληροφοριών για τις εξελίξεις στην Μαρίνα Αλίμου, σε σχέση με την σύμβαση παραχώρησης και τις επιπτώσεις που συνεπάγεται η αλλαγή του καθεστώτος λειτουργίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΙΤΕΣΑΠ ήδη προετοιμάζει παρεμβάσεις σχετικά με τα ανωτέρω θέματα και προβλήματα και είναι σε επικοινωνία με τα Μέλη για να διαμορφωθούν οι αντίστοιχες προτάσεις.