Η Booking.com απολύει περίπου 4.500 υπαλλήλους καθώς αναδιοργανώνεται μετά τον καταστροφικό αντίκτυπο του Covid-19.

Η εταιρεία αναφέρει ότι έως και το 25% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού της των 17.500 εργαζομένων θα αποχωρήσει ως μέρος μιας σημαντικής αναδιάρθρωσης της.

Λεπτομέρειες σχετικά με το πού και πως θα γίνουν οι περικοπές σε όλο το χαρτοφυλάκιο των επιχειρήσεων της Booking.com, δεν έχουν ανακοινωθεί καθώς διαπραγματεύεται με τα διάφορα συνδικάτα της.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η κρίση του Covid-19 “κατέστρεψε την ταξιδιωτική βιομηχανία και συνεχίζει να αισθάνεται τον αντίκτυπο καθώς οι κρατήσεις εξακολουθούν να μειώνονται σημαντικά.
Ενώ έχουμε κάνει πολλά για να σώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις εργασίας, πιστεύουμε ότι πρέπει να αναδιαρθρώσουμε τον οργανισμό μας ώστε να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας για το μέλλον των ταξιδιών.”