Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Με τις ρυθμίσεις του ν.4690/2020 προβλέφθηκαν ειδικά μέτρα για τους εποχικά απασχολούμενους στον
τομέα του τουρισμού. Ειδικά για τους εργαζομένους που δεν διατηρούν δικαίωμα υποχρεωτικής
επαναπρόσληψης ορίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 33 του παραπάνω νόμου, ότι θα τους καταβληθεί
μηνιαία έκτακτη αποζημίωση ποσού ίσου προς το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν.
Ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε, αρκετοί εργαζόμενοι δεν μπορούν να ενταχθούν στην παραπάνω
ρύθμιση, καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που σε αυτή τίθενται (πρέπει να έχουν λάβει τακτική
επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών, κατά το χρονικό διάστημα από
τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020).
Ο τουρισμός είναι ο τομέας της οικονομίας που έχει πληγεί πιο σφοδρά από τη κρίση του COVID-19. Και
ο τουρισμός είναι πρώτα από όλα οι άνθρωποί του. Στις πρωτόγνωρες συνθήκες που καλούμαστε να
διαχειριστούμε πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε κανένας εργαζόμενος να μη μείνει εκτός
των μέτρων στήριξης.
Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παραπάνω διάταξη να
απλουστευθούν, ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε αυτή και εργαζόμενοι που κατά το έτος 2019 δεν
έλαβαν επιδότηση ανεργίας, καθώς ως νεοεισερχόμενοι στον τουριστικό τομέα δε συμπλήρωσαν τα
απαιτούμενα ένσημα ή που η επιδότηση ανεργίας τους έληξε μετά τον Φεβρουάριο του 2020.