Ο πάροχος WiFi της Inflight Gogo θα αναπτύξει βελτιωμένη ικανότητα για αεροσκάφη που χρησιμοποιούν το δίκτυο air-to-ground.

Από τις 20 Ιουλίου, οι επιβάτες με 650 αεροσκάφη περιφερειακών αερογραμμών που είναι εξοπλισμένα με συνδεσιμότητα αέρα-εδάφους Gogo θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της πτήσης, στα 3.000 πόδια πάνω από το έδαφος.

Επί του παρόντος, οι επιβάτες μπορούν να αρχίσουν να χρησιμοποιούν WiFi σε υψόμετρο 10.000 ποδιών.

Τα 650 περιφερειακά αεροσκάφη ανέρχονται στο 40% των περιφερειακών αεροπλάνων που διαθέτει η Gogo.

Η αλλαγή αυτη θα επιτρέψει στους επιβάτες να λάβουν επιπλέον 15 έως 20 λεπτά πρόσθετης συνδεσιμότητας στις πτήσεις. Η βελτιωμένη υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη στις περισσότερες τοποθεσίες στις ΗΠΑ αρχικά και θα αρχίσει να επεκτείνεται.