Η Επιτροπή και το γαλλικό περιφερειακό συμβούλιο Hauts-de-France, ως διαχειριστική αρχή των Αστικών Καινοτόμων Δράσεων (UIA), εξέδωσαν τα αποτελέσματα της 5ης και τελευταίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Τα επιλεχθέντα έργα, που προέρχονται από τις Βρυξέλλες, τη Γάνδη και το Leiedal (Βέλγιο), τη Σόφια (Βουλγαρία), το Χαλάνδρι (Ελλάδα), τη Βουδαπέστη (Ουγγαρία), τη Φερράρα και τη Βερόνα (Ιταλία), το Tilburg (Κάτω Χώρες), το Κόζιτσε (Σλοβακία) και την Αλμερία (Ισπανία), θα λάβουν περισσότερα από 45 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα έργα αφορούν τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά, την ποιότητα του αέρα, την κυκλική οικονομία και τις δημογραφικές αλλαγές.

Η Επίτροπος Ελίζα Φερέιρα, αρμόδια για τη συνοχή και τις μεταρρυθμίσεις, δήλωσε σχετικά:

«Σήμερα η ΕΕ βοηθά 11 επιπλέον πόλεις να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε λύσεις που αλλάζουν την ζωή των πολιτών. Οι πόλεις αυτές θα μας δείξουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αντιμετωπιστούν ζητήματα που εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους πολίτες, όπως η ποιότητα του περιβάλλοντός τους, και θα αποτελέσουν παραδείγματα που μπορούν να αναπαραχθούν σε όλη την ΕΕ».

Τα επιλεχθέντα 11 έργα έρχονται να προστεθούν στα υπόλοιπα 75 έργα που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο των αστικών καινοτόμων δράσεων 2014-2020.

Για την τελευταία πρόσκληση, η περιφέρεια Hauts-de-France έλαβε 222 αιτήσεις από 23 κράτη μέλη.

Τώρα που όλες οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έχουν ολοκληρωθεί, η Επιτροπή και η περιφέρεια Hauts-de-France θα επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αξιολόγηση αυτών των εμπειριών ως πηγών έμπνευσης για την πολιτική συνοχής 2021-2027 μέσω μιας στρατηγικής για τη διαχείριση της γνώσης από τις αστικές καινοτόμες δράσεις.

Μελλοντικά , η άμεση στήριξη των αστικών αρχών, ώστε να καινοτομήσουν και να διαμορφώσουν τις πόλεις του αύριο, θα αποτελέσει μέρος της ευρωπαϊκής αστικής πρωτοβουλίας 2021-2027.