Για να παρακολουθήσετε ζωντανά τα εγκαίνια στο Youtube :https://www.youtube.com/watch?v=fscJzqCuvBw&feature=youtu.be