Τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού δημοσιοποίησε χτες το υπουργείο Οικονομικών. Με βάση αυτά, οι εισπράξεις του δημόσιου ταμείου για το πρώτο εξάμηνο του 2020 φτάνουν τα 19 δις ευρώ. Το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, οι εισπράξεις ήταν 23,4 δις ευρώ.

Όπως αναφέρει το υπ. Οικονομικών «το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 18.996 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3.903 εκατ. ευρώ ή 17,0% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην μείωση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της υγειονομικής κρίσης, καθώς και στην επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή της».

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 18.262 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2.794 εκατ. ευρώ ή 13,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020. Βέβαια τον Ιούνιο τα έσοδα επηρεάστηκαν και από την έκπτωση του 25% που ίσχυσε στον ΦΠΑ και τους βεβαιωμένους φόρους για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

22 κατηγορίες βρίσκονται σε πτώση καθώς η πανδημία και το ακόλουθο lockdown επηρέασε κάθε οικονομική δραστηριότητα.

Οι μειώσεις στις αποδόσεις όρων ανά κατηγορία διαμορφώθηκαν ως εξής:

 • ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 257 εκατ. ευρώ ή 26,1%,
 • ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 15 εκατ. ευρώ ή 5,0%,
 • ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 1.113 εκατ. ευρώ ή 15,3 %,
 • ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 223 εκατ. ευρώ ή 10,6%,
 • ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 49 εκατ. ευρώ ή 4,9%,
 • ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 83 εκατ. ευρώ ή 28,8%,
 • Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 22 εκατ. ευρώ ή 21,3%,
 • Φόροι επί χρηματοοικονομικώνσυναλλαγών κατά 55 εκατ. ευρώ ή 24,6%,
 • Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 50 εκατ. ευρώ ή 33,2%,
 • Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 149 εκατ. ευρώ ή 16,4%,
 • Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 34,0%,
 • Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 27 εκατ. ευρώ ή 18,1%,
 • Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 80 εκατ. ευρώ ή 14,6%,
 • εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 72 εκατ. ευρώ ή 14,0%,
 • Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 10 εκατ. ευρώ ή 1,6%,
 • Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 439 εκατ. ευρώ ή 9,6%,
 • Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 38 εκατ. ευρώ ή 8,7%,
 • Λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 45 εκατ. ευρώ ή 8,3%,
 • Φόροι κεφαλαίου κατά 55 εκατ. ευρώ ή 42,8%,
 • Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 70 εκατ. ευρώ ή 11,1%,
 • Μεταβιβάσεις κατά 239 εκατ. ευρώ ή 10,9%,
 • Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κατά 144 εκατ. ευρώ ή 40,3%,
 • Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 316 εκατ. ευρώ ή 99,4%.

Στο μέτωπο των δαπανών ο προϋπολογισμός δέχεται επίσης πιέσεις με την υπέρβαση στο εξάμηνο να ξεπερνά τα 2,7 δισ. ευρώ, οδηγώντας τα συνολικά έξοδα του κράτους σε πάνω από 28,2 δισ. ευρώ έναντι στόχου για 25,5 δισ. ευρώ.

Το κόστος των μέτρων για τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων έχει αυξηθεί στα 6,654 δισ. ευρώ από 5,5 δισ. ευρώ που ήταν τον Μάιο.