Αναρτήθηκε το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελούμενων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων για το Πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους» στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή tourism4all.gov.gr.
Από σήμερα, Παρασκευή, 24 Ιουλίου έως και την Τρίτη, 28 Ιουλίου, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους, όπως καθορίζεται στη Δημόσια Πρόσκληση, ώστε να εξεταστούν από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή προκειμένου μέσα στις επόμενες ημέρες να καταρτιστούν το Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, τα οποία και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού mintour.gov.gr και στην ηλεκτρονική εφαρμογή tourism4all.gov.gr.
Η ηλεκτρονική κλήρωση των Δικαιούχων – Ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.