ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ 

                                                          ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό-τουρισμό στην Κέρκυρα παρουσιαστήκαμε σήμερα στις επιχειρήσεις που εργαζόμαστε, καταληκτική ημερομηνία επαναπρόσληψης του κλάδου , ώστε να δηλώσουμε την προσφορά της εργασίας μας και στην συνέχεια στο ΣΕΠΕ και τον ΟΑΕΔ του Υπουργείου Εργασίας ώστε να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να δεχτεί την καταληκτική ημερομηνία 25 Μάη ως ημερομηνία επαναπρόσληψης  ώστε να μας εντάξη στον μηχανισμό στήριξης και σε καθεστώς αναστολής εργασίας έως ότου ανοίξουν οι επιχειρήσεις που εργαζόμαστε ή στην περίπτωση που κάποιες απ αυτές δεν θα ανοίξουν μέχρι την αντίστοιχη καταληκτική ημερομηνία που εργαστήκαμε κατά την σαιζόν 2019 .

Απαιτούμε τόσο η ένταξη μας στον μηχανισμό στήριξης , όσο και η εργασιακή μας σχέση όταν θα ανοίξουνε οι επιχειρήσεις , να διέπεται από τους όρους της κλαδικής ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων που έχει κηρυχτεί υποχρεωτική, καθώς και της κλαδικής ΣΣΕ στον επισιτισμό-τουρισμό .Πιο συγκεκριμένα και πιο ολοκληρωμένα για την φετινή τουριστική περίοδο διεκδικούμε :

1.       Όλοι οι εποχικοί και εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις να επαναπροσληφθούν σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Ν.1346/83, το αργότερο μέχρι τις καταληκτικές ημερομηνίες που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις σε κάθε περιοχή.

2.      Να γίνει υποχρεωτική η Κλαδική ΣΣΕ των εργαζομένων στα Επισιτιστικά Καταστήματα.

3.      Να εξασφαλιστεί η τήρηση των όρων των Κλαδικών και των Τοπικών Κλαδικών ΣΣΕ των εργαζομένων στον τουρισμό-επισιτισμό, χωρίς καμιά μονομερή μεταβολή στις εργασιακές σχέσεις, καμιά αρνητική μεταβολή στα μισθολογικά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα.

4.       Σε περίπτωση που τα εποχικά ξενοδοχεία και τα εποχικά επισιτιστικά καταστήματα συνεχίσουν με απόφαση της κυβέρνησης να είναι σε αναστολή λειτουργίας και μετά από τις καταληκτικές ημερομηνίες επαναπρόσληψης, να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι, εποχικοί και ελαστικά απασχολούμενοι (ορισμένου χρόνου, με συμβάσεις μιας μέρας, εργολαβικοί κ.λ.π.) στον μηχανισμό στήριξης και να λαμβάνουν την προβλεπόμενη από την κλαδική ΣΣΕ αμοιβή ως αποζημίωση μέχρι να ανοίξουν οι επιχειρήσεις. Το κράτος να καταβάλει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές.

5.       Οι επιχειρήσεις που δεν ανοίξουν με ευθύνη τους, να υποχρεωθούν να καλύψουν όλους τους εργαζόμενους μισθολογικά και ασφαλιστικά για όλη την περίοδο που θα παρέμεναν ανοιχτές, με βάση περσυνή περίοδο.

6.       Για το διάστημα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία επαναπρόσληψης να δοθεί επίδομα ανεργίας ύψους 600 ευρώ, για όλους όσους εργάστηκαν την περασμένη περίοδο απασχόλησης, ανεξάρτητα αν επιδοτήθηκε ως σήμερα η ανεργία τους, με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση κι αν δούλεψαν.

7.       Να ισχύσουν για όλους τα μέτρα μείωσης ενοικίου, αναστολής καταβολής δόσεων δανείων και ρυθμίσεων στην εφορία. Να σταματήσουν άμεσα όλοι οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις, οι εντολές για διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας.

8.       Να εξασφαλιστεί η ασφαλιστική ικανότητα και η επιδότηση ανεργίας όλων των εργαζομένων και των οικογενειών τους για το 2021, ανεξάρτητα αν συμπληρώσουν φέτος τις ασφαλιστικές ημέρες που απαιτούνται. Να λάβουν επίδομα ανεργίας από τη λήξη της τουριστικής περιόδου έως την ανάληψη εργασίας το 2021.

9.       Να ληφθούν μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων και των τουριστών. Να γίνουν επιπλέον προσλήψεις προσωπικού για την τήρηση των μέτρων προστασίας.

                                               Με εντολή του συλλαλητηρίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΛΑΗΣ Σ.                                                                                         ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Γ