Το Τμήμα Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τους εργαζομένους στους κλάδους του επισιτισμού-τουρισμού και συμμετέχει στις κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγείλει για την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 και καλεί την κυβέρνηση να μεριμνήσει για τους εποχικούς και για τους εργαζομένους που πλήττονται στον τουρισμό και τον επισιτισμό με μέτρα στήριξης της εργασίας

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Τμήματος Τουρισμού του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τις αυριανές κινητοποιήσεις των εργαζομένων στον επισιτισμό-τουρισμό

Το Τμήμα Τουρισμού ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τους εργαζομένους στους κλάδους του επισιτισμού-τουρισμού και συμμετέχει στις κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγείλει για την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020.

Οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης και οδηγούνται σε ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και ανεργία.

Καλούμε την κυβέρνηση να μεριμνήσει για τους εποχικούς και για τους εργαζομένους που πλήττονται στον τουρισμό και τον επισιτισμό με μέτρα στήριξης της εργασίας, με κάλυψη μισθολογικού κόστους, 40% επιδότηση μισθού και 100% επιδότηση εισφορών. Να υλοποιήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού με έμφαση σε προγράμματα νεολαίας.

Καλούμε την κυβέρνηση να υιοθετήσει τις προτάσεις προστασίας των εργαζομένων και των τουριστικών επιχειρήσεων από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην κατεύθυνση της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και των κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά ταυτόχρονα και στην διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων όπως περιγράφονται στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ Μένουμε Όρθιοι.