Κέρκυρα, 02/06/2020
Αρ. Πρωτ.: 134
Προς: 1) κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολίτικης
2) κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, Γενικό Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής,
Κοιν.: 1) Διεύθυνση Λιμενικών και ΚτιριακώνΥποδομών,  
2) Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής,

Θέμα: Έκδοση Κανονιστικών Πράξεων για την Τοποθέτηση και Χρήση Πλωτών Εξεδρών

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αξιότιμε κ. Γενικές Γραμματέα,

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εκμισθωτών Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής. ως θεσμικός εκπρόσωπος των επιχειρήσεων του κλάδου, όλο το προηγούμενο διάστημα αλλά και μέχρι την τελευταία στιγμή ( πριν την αντικατάσταση της  παραγράφου 1 του άρθρου 13Α του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) με τον ν. 4676 ( A 67 – 19.03.2020)  σε όλα τα στάδια προσπαθήσαμε  γνήσια, με γνώση των ζητημάτων και διάθεση συνεργασίας, να συνεννοηθούμε, να συνεισφέρουμε εγγράφως και προφορικώς, με συγκεκριμένες παρατηρήσεις και προτάσεις, που δυστυχώς δεν ελήφθησαν υπόψη.

Καμιά πρότασή μας δεν έγινε δεκτή. Καμιά εισήγησή μας δεν ελήφθη υπόψη. Συνεπώς δεν μπορούμε και δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε για κορυφαία θεσμικά ζητήματα που φέρνουν πίσω τoυς  επιχειρηματίες που εκπροσωπούμε.

Ζητήματα όπως αυτά της αύξηση των γνωμοδοτουσών φορέων κατά δύο (Υπουργείο πολιτισμού, Δημοτικό Συμβούλιο) , της αποκλειστικής εξάμηνης χρήσης, της οριζόντιας αντιμετώπισης επαγγελματιών και ιδιωτών, της επιβολή οριζόντιου οικονομικού ανταλλάγματος για όλους δεν μας βρίσκουν σύμφωνους.

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παραπάνω διάταξη, ενώ μέχρι σήμερα χρειαζόταν η συνυποβολή τριών φακέλων με δεκάδες χαρτιά, μελέτες,  τεχνικά σχέδια κ.λ.π., με την αύξηση των γνωμοδοτουσών φορέων κατά δύο,  θα αυξηθούν οι φάκελοι σε πέντε . Σας φαίνονται λογικά αυτά. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα γραφεία των συναρμόδιων Υπηρεσιών είναι γεμάτα φακέλους, και εμείς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια φοβική γραφειοκρατία . Όλα τα έχουμε σε χαρτί. Σημειώστε ότι χρειάζεται  να φωτοτυπήσουμε  δεκάδες περιττές σελίδες . Και τούτο διότι το νομοθετικό  πλαίσιο είναι ασαφές και αόριστο. Είναι ένα αόριστο πλέγμα που κάποιος μπορεί να κάνει πολλά αλλά μπορεί να μην κάνει και τίποτα. Προτείνουμε, λοιπόν, να ρυθμιστεί με λεπτομέρειες ποιος μπορεί να ελέγξει και τι για να μην υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων .Ο  έλεγχος  από όλους τους συναρμόδιους, δεν  μπορεί να αφορά τόσο τα ναυπηγικά σχέδια  όσο και το σημείο τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας.  Ο έλεγχος των απαιτούμενων στοιχείων της  άδειας πρέπει να γίνεται μια φορά  από εξειδικευμένους  ναυπηγούς  μηχανικούς.

Μπορεί να σας φαίνονται μικροπράγματα αυτά και να σκέφτεστε ότι είμαστε σχολαστικοί. Δεν είναι έτσι όμως. Μια διαδικασία η οποία επαναλαμβάνεται εκατοντάδες  φορές, αν μπορεί να απλοποιηθεί, το όφελος μεταφράζεται σε εκατομμύρια ευρώ.. Οι συναρμόδιες για την έκφραση γνώμης Υπηρεσίες απασχολούν  υπάλληλους για πολλές ώρες  και όλα αυτά για να ελεγχτεί  ένας φάκελος τον οποίο και, κάποιος ελεγκτής υποτίθεται ότι τον έχει  ελέγξει. Πολλαπλασιάστε το αυτό με τους εκατοντάδες αιτούμενους και θα συνειδητοποιήσετε τη σπατάλη πόρων που κάνουμε, σε μια εποχή που τίποτα δεν μας περισσεύει. Η Ελλάδα υπολείπεται όχι σε ποσότητα, αλλά σε ποιότητα θεσμών και για το λόγο αυτό πρέπει να επανεξετάσετε τα δομικά στοιχεία του διοικητικού της συστήματος για να καταστεί πιο ευέλικτη και αποδοτική και να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, καταπολεμώντας τις εγγενείς αδυναμίες των διοικητικών της θεσμών.

Σας καταθέτουμε, ως κάτωθι, το ίδιο υπόμνημα, το οποίο είχαμε υποβάλει και στην Δημόσια Έκθεση Διαβούλευσης, δεδομένου ότι πιστεύουμε ότι οι προτάσεις μας είναι ακόμα επίκαιρες και μέρος αυτών μπορεί να συμπεριληφθεί στην δευτερογενή νομοθεσία η οποία θα εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση του νόμου. Συναφώς, σας υπενθυμίζουμε ότι στο σχέδιο δημόσιας διαβούλευσης που κατατέθηκε στη βουλή υπήρξε εκ μέρους του Υπουργείου σας επισήμανση ότι το οικονομικό αντάλλαγμα των πλωτών εξεδρών θα αποτελέσει αντικείμενο της κατά εξουσιοδότηση του νόμου Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Επιπρόσθετα, σας υποβάλουμε και συμπληρωματική πρόταση για τα εξής ζητήματα:

  • Να τροποποιηθεί η παράγραφος 10 του άρθρου 2, περίπτωση δ, της Υπουργική Απόφαση 8220/131/14/2014 (ΦΕΚ 1651/Β/23-6-2014), με θέμα:  «Τοποθέτηση πλωτών εξεδρών, επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων, στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, για εποχιακή χρήση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και να προβλεφθεί ότι τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την λήξη της άδειας μπορούν να υποβληθούν τα δικαιολογητικά για την ανανέωση της.  Και τούτο διότι ορισμένες λιμενικές αρχές υιοθετώντας την γραμματική ερμηνεία της διάταξης αλλά αντίθετη με το σκοπό του νομοθέτη δε μας επιτρέπουν την υποβολή των δικαιολογητικών πριν την λήξη της άδειας.  
  • Στο άρθρο 5, παράγραφος 1, της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Συνθήκες πρόσβασης σε πλωτές εξέδρες από και προς την ξηρά» να προστεθεί παράγραφος ότι δικαίωμα τοποθέτησης διαδρόμου πρόσβασης έχουν και οι πλωτές εξέδρες, οι οποίες με απόφαση της Επιτροπής του Άρθρου 35 του Γ. Κ. Λ. 20, τοποθετούνται – αγκυροβολούν σε απόσταση πάνω από εκατό (100) μέτρα από την ακτή. Και τούτο διότι για την ασφαλή επιβίβαση των πελατών, στα σκάφη που διενεργούν θαλάσσιο αλεξίπτωτο από την πλωτή εξέδρα, απαιτείται εξίσου η ύπαρξη διαδρόμου πρόσβασης για τους ίδιους λόγους.   
Δελτιο Τυπου Πανελληνιου