Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 3ης Μαρτίου αποφασίστηκε από τον Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π. σε συνεργασία με την ΕΠΕΣΤ και την GYA, να καταθέσει προσφυγή στο ΣΤΕ κατά της Υπουργικής Απόφασης 1018 (ΦΕΚ 361/Β/7-2-2020) που προβλέπει την απόδειξη των πλόων με AIS προκειμένου να λάβουν την έκπτωση του 50% στον ΦΠΑ των ναύλων.

Σε ένα πολύ ανταγωνιστικό πλαίσιο και με τις τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις που έχει υποστεί ο κλάδος, οι επαγγελματίες του yachting και παρά το γεγονός ότι έχουν αναγκαστεί να παροπλίσουν τα σκάφη τους, έχουν ήδη καταβάλει το αναλογούν ΤΕΠΑΗ για το σύνολο του έτους γεγονός που δυσχεραίνει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων ακόμα περισσότερο. Το πρόβλημα είναι ακόμα εντονότερο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του χώρου με μικρό αριθμό σκαφών, ή ακόμη και ένα σκάφος σε πολλές των περιπτώσεων, τα οποία διαχειρίζονται με προσωπική εργασία και αποπληρώνονται με δάνεια.