Την ώρα που ο ελληνικός τουρισμός  υφίσταται συντριπτικό πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας,  η κυβέρνηση της ΝΔ και το Υπουργείο Τουρισμού νομοθέτησαν αθόρυβα, την εκχώρηση του δικαιώματος απευθείας ανάθεσης συμβάσεων τουριστικής προβολής και δημοσίων σχέσεων της χώρας μας, σε μία μόνο εταιρεία αποκλειστικά, τη Marketing Greece, βαφτίζοντας «έκτακτη ανάγκη» με πρόσχημα τον κορονοϊό, παρακάμπτοντας την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις στοιχειώδεις διαδικασίες διαφάνειας και τους κανόνες ανταγωνισμού. 

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 13ης Απριλίου, η Marketing Greece αποκτά το δικαίωμα να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση  και  ανεξαρτήτως της αξίας του αντικειμένου της σύμβασης, κατά παρέκκλιση της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων που αποτελεί ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο των ευρωπαϊκών Οδηγιών 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ,  συμβάσεις  του Υπουργείου, του ΕΟΤ και των ΟΤΑ, που  αφορούν στην υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων προβολής, διαφήμισης, προώθησης, επικοινωνίας και δημόσιων σχέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Την ώρα που υποβαθμίζει και απαξιώνει πλήρως το ρόλο και το έργο του ΕΟΤ, – του δημόσιου φορέα της παγκόσμιας τουριστικής προώθησης και προβολής της χώρας, που εξασφάλισε με το έργο του τεράστια  επιτυχία στον τουρισμό μας την προηγούμενη πενταετία-, η  κυβέρνηση της ΝΔ  ενισχύει και προωθεί τις «πελατειακές σχέσεις» της,  με αποκλειστικό της «πελάτη» στον τουρισμό,  τη Marketing Greece. 

Ενέργεια αθέμιτη, πολύ περισσότερο καθώς  με εντολή του Υπουργού Χάρη Θεοχάρη,  η Διευθύνουσα Σύμβουλος της  Marketing Greece, τοποθετήθηκε πρόσφατα στην Ομάδα Εργασίας για το Branding του Ελληνικού  Τουρισμού, που συνέστησε το Υπουργείο Τουρισμού. Δηλαδή, θα  εισηγείται η επικεφαλής της Marketing Greece στον Υπουργό, να εγκρίνει τα διαφημιστικά προγράμματα που θα αναλάβει κατά αποκλειστικότητα, με απευθείας ανάθεση, η εταιρεία της.

Δυστυχώς η δήθεν φιλοευρωπαϊκή ΝΔ, όταν πρόκειται να υπηρετήσει τα συμφέροντα των εκλεκτών της επανέρχεται στην ιστορική της διαδρομή: μιας παλαιοκομματικής παράταξης, που δεν υπολογίζει τίποτα και δεν προστατεύει το δημόσιο συμφέρον.

Για μία ακόμη φορά, επιβεβαιώνεται με κραυγαλέο τρόπο, ότι η κυβέρνηση της ΝΔ νομοθετεί σκανδαλωδώς μονοπωλιακά καθεστώτα στην αγορά, και χρησιμοποιεί μεθοδευμένα τον τουρισμό, στην πιο ευάλωτη στιγμή του, ως πεδίο εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων του ιδιωτικού τομέα, για να επωφεληθούν αποκλειστικά οι λίγοι «εκλεκτοί» της.