Οι συνέπειες στη λειτουργία των τουριστικών γραφείων, μετά από τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, απασχόλησαν τη δεύτερη έκτακτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του ΗΑΤΤΑ, υπό την αιγίδα της FEDHATTA, χθες Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020.

Στη συνάντηση, εκτός από τα τουριστικά γραφεία που διοργανώνουν εκδρομές για τα ελληνικά σχολεία, συμμετείχαν και γραφεία που υποδέχονται οργανωμένα σχολικά γκρουπ από το εξωτερικό, και κυρίως την Ιταλία και τη Γαλλία.

Έγινε καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου μας λόγω της αναστολής εκτέλεσης των σχολικών εκδρομών, τα οποία εστιάζονται κυρίως στη δυσχερή κατάσταση που καλούνται να διαχειριστούν τα τουριστικά γραφεία, όπως για παράδειγμα την επιστροφή προκαταβολών, ένα θέμα για το οποίο θα έπρεπε να  έχει ληφθεί μέριμνα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παράλληλα με τη λήψη απόφασης περί αναστολής εκτέλεσης των εκδρομών.

Καταγράφηκαν κλαδικά αιτήματα προς την Πολιτεία, προκειμένου να ληφθεί μέριμνα για τη στήριξη των επιχειρήσεων το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως η μετάθεση εκτέλεσης των προγραμματισμένων σχολικών εκδρομών που ανεστάλησαν σε κατάλληλο χρόνο, αίτημα το οποίο προστίθεται στα ήδη καταγεγραμμένα αιτήματα που προέκυψαν από την πρώτη συνάντηση που αφορούσε κυρίως τα τουριστικά γραφεία που δραστηριοποιούνται στον εισερχόμενο και εξερχόμενο τουρισμό από και προς τη Ν.Α. Ασία και την Κίνα, και τα οποία περιλαμβάνουν: την πολιτική επιβολής ακυρωτικών από ξενοδοχεία και αεροπορικές εταιρείες λόγω ακυρώσεων εκδρομών, μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την χρηματοοικονομική στήριξη των επιχειρήσεων (επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, αναστολή καταβολής ΦΠΑ, χρηματοδότηση με κρατική εγγύηση), αλλά και ρυθμίσεις που αφορούν την απασχόληση των εργαζομένων σε τουριστικά γραφεία που έχουν πληγεί σοβαρά από τις συνέπειες λήψης προληπτικών μέτρων για τη μη διασπορά και διάδοση του COVID-19.

Παράλληλα θα διερευνηθεί η δυνατότητα κατάθεσης αγωγής έναντι αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους που αρνούνται την επιστροφή καταβεβλημένων ποσών, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχονται οδηγίες για τη διαχείριση των απαιτήσεων των συνεργατών, και αντίστοιχα των απαιτήσεων των πελατών, με γνώμονα πάντα την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου και της Ομοσπονδίας δεσμεύτηκαν για την παρακολούθηση και την ενημέρωση των ενδιαφερoμένων σχετικά με τις εξελίξεις, καθώς και για τη συνέχιση των προσπαθειών διαβούλευσης με τα αρμόδια Υπουργεία.

Τέλος, καλούνται τα τουριστικά γραφεία-μέλη να επικοινωνούν με τα γραφεία του Συνδέσμου και της Ομοσπονδίας, για να ενημερώνουν σχετικά με προβληματικές στάσεις και συμπεριφορές των προμηθευτών τους (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες), έτσι ώστε να ασκείται κάθε φορά η καταλληλότερη παρέμβαση.