Ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΤ ανέφερε ότι τα έσοδα του Οργανισμού μειώνονται κατά 11 εκατομμύρια ευρώ, καθώς από 33 και κάτι εκατομμύρια πέφτουμε στα 22 και κάτι

Φοβόμαστε ότι το 2020 θα είναι μια κακή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό επισήμανε μιλώντας Στο Κόκκινο ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΤ Χαράλαμπος Καρίμαλης με αφορμή τον προϋπολογισμό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που δραστικά μείωσε η κυβέρνηση της ΝΔ και παράλληλα εξήγησε τι αυτό σημαίνει.

Στον Δημήτρη Κουκλουμπέρη ο κ. Καρίμαλης επισήμανε ότι όπως φαίνεται από τα δημοσιευμένα στοιχεία στη Διαύγεια ότι τα έσοδα του ΕΟΤ μειώνονται κατά 11 εκατομμύρια ευρώ, καθώς από 33 και κάτι εκατομμύρια πέφτουμε στα 22 και κάτι.

Αυτή η μείωση έχει αλυσιδωτή αντίδραση στα επί μέρους κονδύλια και βλέπουμε και μείωση στη μισθοδοσία της τάξης των 2.200.000 ευρώ η οποία πραγματικά εγείρει ερωτήματα καθώς αντιστοιχεί με τους μισθούς 70 υπαλλήλων. Υπάρχει μάλιστα εκρηκτική μείωση κατά 70% στο κονδύλι των δημόσιων σχέσεων που αφορά κυρίως τις δράσεις των γραφείων του εξωτερικού.

O κ. Καρίμαλης εξήγησε ότι κατάφεραν το 2019 να έχουμε αύξηση κατά 40% στις αφίξεις τουριστών καθώς η δουλειά του ΕΟΤ είναι να προσελκύει, να δημιουργεί, να γεννά την επιθυμία για να επισκεφτεί κάποιος τη χώρα μας εντούτοις όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν χωρίς τα απαραίτητα κονδύλια για συγκεκριμένες δράσεις και προγραμματισμό. Ο ΕΟΤ έχει τεράστια τεχνογνωσία και όπως τόνισε ο κ. Καρίμαλης αδυνατεί να καταλάβει γιατί κάποιος να τον πειράξει και εξήγησε ότι γίνεται φανερό πως η ΝΔ δεν μπορεί να κρατήσει το επίπεδο που είχαν φτάσει την τουριστική ανάπτυξη, δηλαδή αφίξεις και έσοδα.

Με τη μείωση όμως του προϋπολογισμού φαίνεται ότι δεν θέλουν να το κρατήσουν, εξήγησε μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος του ΕΟΤ.