Συμφωνητικό συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα 17.02.2020 ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος Παναγιώτης Τοκούζης και ο Γ. διευθυντής της Mact Media Group Γεώργιος Καραχρήστος .Η εταιρία Mact Media Group αποδέχτηκε να αναλάβει την κατασκευή του Ηλεκτρονικού Περιοδικού της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε καλύπτοντας όλο το δημοσιογραφικό ,εμπορικό και γραφιστικό μέρος. Επίσης αναλαμβάνει την επιμέλεια και αποστολή του περιοδικού στα μέλη της Συνομοσπονδίας και σε όλους τους υπόλοιπους φορείς καθώς και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης .

Το περιοδικό θα έχει στόχο να ενημερώνει και να προσφέρει μια εύκολη πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες και τα πιο επίκαιρα θέματα της Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. Θα κυκλοφορεί περίπου κάθε δυο – τρεις μήνες .