Τη δημιουργία και προώθηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος σήμανσης και προβολής των περιοχών που διασχίζει το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 δρομολογεί η Περιφέρεια Κρήτης.

Η υλοποίηση του έργου θα συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ενδοχώρας του νησιού.

Κύριοι άξονες φυσικά είναι ο τουρισμός, ο πολιτισμός και το φυσικό περιβάλλον.

Παράλληλα, το έργο προβλέπεται να δημιουργήσει συνέργειες με άλλα υλοποιημένα έργα και δράσεις.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται

  • -δράσεις τουριστικής προβολής,
  • -ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις σε περιοχές Γεωπάρκων Ουνέσκο και Δρυμού Σαμαριάς.

Βασικό μέσο για τη διασύνδεση διαφορετικών δράσεων κατά μήκος του Ε4, είναι η δικτύωση των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων υποδομών.