Τρόπους ενίσχυσης των ορεινών περιοχών της Κύπρου αναζητεί το Υφυπουργείο Τουρισμού και ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών. Προς αυτή την κατεύθυνση συναντήθηκαν για τις κοινές δράσεις και ενέργειες που εμπίπτουν στην Εθνική Στρατηγική για τις ορεινές περιοχές. Κατά τη διάρκεια των επαφών ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών, Κώστας Χαμπιαούρης, αναφέρθηκε και στην προσπάθεια που άρχισε για ίδρυση Γαστρονομικής Σχολής στην περιοχή.

Στις προσπάθειες ανάπτυξης των ορεινών περιοχών, εμπίπτει και η φιλοξενία πανευρωπαϊκού συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί τέλος Ιανουαρίου, στην περιοχή Τροόδους.
Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν επίσημοι φορείς από πανεπιστήμια, διεθνείς οργανισμούς, από επτά χώρες της Ευρώπης καθώς και εκπρόσωποι φορέων απ τα έξι μεγάλα νησιά της Μεσογείου. Στόχος είναι να καθοριστούν κοινές δράσεις στήριξης των ορεινών κοινοτήτων. Στο τέλος του συνεδρίου, στις 31 Ιανουαρίου, θα υπογραφεί η Διακήρυξη του Τροόδους.