Συλλογή υπογραφών για την προστασία των ενοικιαστών και τον περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb πραγματοποιεί από τις 21 Δεκεμβρίου η δημοτική παράταξη «Πόλη Ανάποδα» ώστε να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα και με τον κανονισμό λειτουργίας του. «Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ θετική, και καθώς υπήρξαν πολλά αιτήματα και για ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών, ετοιμάσαμε τη σχετική φόρμα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ακολουθεί το κείμενο, ο σύνδεσμο για τις ηλεκτρονικές υπογραφές Θεσσαλονικέων βρίσκεται εδώ:

Αίτημα προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Θεσσαλονίκης: Προστασία ενοικιαστών από την αύξηση των ενοικίων, περιορισμοί στην βραχυχρόνια μίσθωση (τύπου AirBnB)

Εδώ και λίγα χρόνια τα νοίκια στη Θεσσαλονίκη όλο και ανεβαίνουν, ενώ γίνεται όλο και πιο δύσκολο να βρεις σπίτι. Πολλοί νέοι/ες αναγκάζονται να μένουν στους γονείς τους, ενώ όσοι δεν έχουν κι αυτή τη δυνατότητα, φεύγουν από την πόλη, ή τη χώρα. Η Θεσσαλονίκη γίνεται αφιλόξενη για τους κατοίκους της. Βασικός παράγοντας αυτής της κατάστασης είναι η βραχυχρόνια μίσθωση, μέσα από πλατφόρμες όπως το AirBnB. Ειδικά, η εμπορική εκμετάλλευση πολλών σπιτιών από εταιρίες ή μεγαλοϊδιοκτήτες αφαιρεί τα σπίτια από τη διάθεση των πραγματικών κατοίκων και τραβάει όλα τα νοίκια προς τα πάνω. Σε κάποιες γειτονιές, έχουμε πια περισσότερους τουρίστες παρά γείτονες.

Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και σε πολλές άλλες πόλεις, όπως στο Βερολίνο ή την Βαρκελώνη. Εκεί όμως οι Δήμοι έχουν πάρει κάποια ελάχιστα μέτρα για να προστατέψουν τους ενοικιαστές. Το ίδιο ζητάμε κι εμείς από το Δήμο Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο:

• με βάση το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, να θέσει το θέμα στην επόμενη συνεδρίασή του,
• να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, που να προστατεύουν τους ενοικιαστές από την ανεξέλεγκτη αύξηση των ενοικίων,
• να ζητήσει από την κεντρική διοίκηση να ενεργοποιήσει για την περιοχή της Θεσσαλονίκης τους κατάλληλους περιορισμούς της βραχυχρόνιας μίσθωσης, μια δυνατότητα που προβλέπεται από το 4472/17 (άρθρο 111, παρ. 8).*

*4472/17 άρθρο 111, παρ. 8

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής: α. Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος. β. Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος […]. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

ΠΗΓΗ ThePressProject