Μετά την Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ, θα περιμέναμε τον οδικό χάρτη του Υπουργείου Τουρισμου της χώρας μας, στην κατεύθυνση αυτή. Στην εποχή της κλιματικής κρίσης, χρειάζεται κάτι περισσότερο από επικοινωνιακά τεχνάσματα, όπως αυτά που επιδίδεται μόνιμα ο κ. Θεοχάρης.

Καινοτομία δεν είναι οι κάδοι ανακύκλωσης που ήδη υπήρχαν, όταν η Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων είναι υποχρεωτική από το 2018 και δεν εφαρμόζεται ακόμα, ούτε στο Υπουργείο ούτε στον ελληνικό τουρισμό.

Εμείς προτείνουμε να αποτυπώσει και να θέσει δημόσια στόχους βελτίωσης τους οικολογικού αποτυπώματος του Υπουργείου και να μας παρουσιάσει τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης του 2020. Η ελληνική βιομηχανία τουρισμού απαιτεί ένα Green Deal που θα δώσει διαρκείς και βιώσιμες αποδόσεις και θα την κρατήσει στην παγκόσμια πρωτοπορία.

Η τουριστική πολιτική της Ελλάδας έχει ανάγκη ένα συνεκτικό σχέδιο προσαρμογής και αντιμετώπισης των προκλήσεων της κλιματικής ουδετεροτητα με χρηματοδοτικα εργαλεία και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.