Η Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της ύψους 600.000 ευρώ για το 2020

Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

ΦΙΛΟΞΕΝIΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η δράση αφορά σε διοργάνωση ειδικευμένων-στοχευμένων προγραμμάτων φιλοξενίας δημοσιογράφων και επαγγελματιών του χώρου του τουρισμού για την απόκτηση τουριστικών εμπειριών. Τα ταξίδια εξοικείωσης έχουν ως βασικό στόχο τη γνωριμία με έναν τόπο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του, με απώτερο σκοπό την προώθησή του. Συνιστούν έναν αποτελεσματικό τρόπο προβολής και για το λόγο αυτό επιλέγονται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της προβολής των ειδικών θεματικών τουριστικών προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στα ταξίδια αυτά θα προσκληθούν tour operators (παραγωγοί οργανωμένων πακέτων), hosted buyers, δημοσιογράφοι και διαμορφωτές κοινής γνώμης, οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από το εσωτερικό και από το εξωτερικό (αγορές – στόχους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). Η φιλοξενία τους στην Κεντρική Μακεδονία, ιδίως αυτών που προέρχονται από χώρες που αποτελούν αναδυόμενες αγορές είναι απολύτως αναγκαία, για να προωθήσουν με στοχευμένα άρθρα και ενέργειες τον τουριστικό μας προορισμό και να εξασφαλίσουν δυναμική διείσδυση στις αγορές αυτές, ενισχύοντας την εξωστρέφεια της τοπικής μας οικονομίας. Το πρόγραμμα των ταξιδιών εξοικείωσης θα είναι στοχευμένο και συναφές με τα ειδικά θεματικά προϊόντα του προορισμού, ώστε οι επισκέπτες να αποκομίσουν τη μέγιστη δυνατή εμπειρία από αυτά. Για την υλοποίηση της δράσης θα σχεδιαστούν ειδικά προγράμματα φιλοξενίας και προτάσεις διαδρομών.

MARKETING SUPPORT ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Εφαρμογή υποστηρικτικών προγραμμάτων marketing και προώθηση του τουριστικού προορισμού της Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες. Το αντικείμενο της δράσης αφορά στην έρευνα για πιθανές αγορές στόχους του τουριστικού προορισμού, ανάλυση των αγορών αυτών και στόχευση αεροπορικών εταιρειών που κατά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εισάγει νέους προορισμούς ή έχουν προβεί σε επέκταση των δρομολογίων τους προωθώντας το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στα προγράμματά τους. H υποστήριξη σε marketing ενέργειες είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη στρατηγική marketing των αεροπορικών εταιρειών.

Η στρατηγική marketing που θα επιλεγεί, μπορεί να περιλαμβάνει προβολή νέων διαδρομών, προώθηση νέων πτήσεων από το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, καθώς και νέων αεροπορικών εταιριών, διαδικτυακό marketing μέσα από τα δίκτυα της αεροπορικής εταιρείας (νέα γραμμή, συνδυασμός προορισμού – κόστος ναύλου), κλπ. Στόχος η μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως τουριστικού προορισμού σε επιλεγμένες αγορές – στόχους μέσω της προώθησής του στις αγορές αυτές, με direct marketing και προβολή σε social media σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΎ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ

Προβολή του πολυποίκιλου τουριστικού αποθέματος της Κεντρικής Μακεδονίας σε στοχευμένες αγορές του εξωτερικού μέσω δράσεων, στις οποίες συμμετέχουν επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως ο πολιτισμός, η γαστρονομία, κτλ.  Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση και εδραίωση του προφίλ του τουριστικού προορισμού της Κεντρικής Μακεδονίας, στοχεύοντας σε θεματικές, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, προσδοκώντας έτσι την επέκταση της τουριστικής περιόδου με την επίτευξη τουρισμού 365 ημέρες το χρόνο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΠΑΝΕΚΤYΠΩΣΗ – ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΎ ΟΔΗΓΟΎ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η δράση αυτή περιλαμβάνει:

Α. Την επανεκτύπωση και βελτιστοποίηση του περιεχομένου (κειμένων, φωτογραφιών, γραφιστικών, κτλ) του νέου τουριστικού οδηγού της Περιφέρειας και των θεματικών χαρτών των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως κύριο υλικό προβολής και προώθησης των θεματικών τουριστικών προϊόντων της Κεντρικής Μακεδονίας.

Β. Τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την προμήθεια θεματικών εντύπων για συγκεκριμένα τουριστικά προϊόντα και προορισμούς (ενδεικτικά αναφέρονται Όλυμπος, Άγιο Όρος, Filmoffice, κτλ).

Γ. Τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την προμήθεια ειδικών, θεματικών αναμνηστικών δώρων (ενδεικτικά αναφέρονται usb sticks, τσάντες, αναμνηστικές κάρτες, στυλό, καρφίτσες, press papier, σακούλες, ντοσιέ, κτλ) που θα προσφέρονται συμβολικά στις εκθέσεις τουρισμού που συμμετέχει η Περιφέρεια, σε αποστολές και αντιπροσωπείες του εξωτερικού που επισκέπτονται την Κεντρική Μακεδονία, ώστε να ενισχυθεί η τουριστική προβολή της ή όπου αλλού απαιτηθεί.